Kittilän kunnanjohtaja on saamassa potkut

Kittilän kunnan "potkuvaliokunta" on saanut valmiiksi raporttinsa kunnanjohtaja Anna Mäkelän asemasta. Valiokunnan mukaan Mäkelä ei ole kelvollinen jatkamaan kunnanjohtajana. Kittilän valtuusto käsittelee asian syyskuun lopussa.

politiikka
Kittilän kunnanjohtaja Anna Mäkelä
Kittilän kunta

Kittilän kunnan asettama tilapäinen valiokunta on saanut valmiiksi raportin ”kunnanjohtaja Anna Mäkelän luottamuksen menetyksestä”. Tähän sotkuiseen soppaan sopii hyvin, että raportin nimi on kieleltään virheellinen.

Valiokunta asetettiin toukokuussa, ja se on ehtinyt kokoontua kaikkiaan 15 kertaa. Valiokunnan tehtävänä oli selvittää, onko kunnanjohtajan ja kunnan poliittisten päättäjien välinen luottamuspula todellinen ja onko kunnanjohtajan erottaminen kunnan kannalta välttämätön.

Kittilän kunnanvaltuusto puolestaan päättää mahdollisesti jo tässä kuussa, täyttyvätkö kuntalain asettamat ehdot kunnanjohtaja Mäkelän erottamiseksi tai siirtämiseksi muihin tehtäviin.

Valiokunta: kunnanjohtaja ei kerro tekemisistään

Tilapäinen valiokunta toteaa raportissaan, että kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen välillä vallitsee merkittävä luottamuspula, joka vaikuttaa kunnan hallintoon.

Valiokunnan mukaan luottamuspula on syntynyt usean vuoden aikana: kunnanjohtaja Mäkelä on toiminut useasti niin, että poliittiset päättäjät ovat saaneet tiedon päätöksistä vasta jälkikäteen. Viimeinen pisara – ja varsinainen alkusysäys tähän erottamisprosessiin – oli tutkintapyyntö, jonka kunnanjohtaja teki rinneyhtiö Levi Ski Resortin toimitusjohtajasta Jouni Palosaaresta ilman että kunnanhallitus tiesi asiasta mitään.

Valiokunta toteaakin, että kunnanjohtaja Anna Mäkelällä on merkittäviä puutteita johtamistaidoissaan, eivätkä keskustelut näistä puutteista ole johtaneet muutokseen.

Kunnanjohtaja: yhteys katkesi tutkintapyyntöön

Kunnanjohtaja Anna Mäkelä toteaa omassa vastineessaan, että valtuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys (vas.) pitää yhteydenpitoa kunnanjohtajaan toimivana. Yritys jätti myös eriävän mielipiteen kunnanvaltuuston päätöksestä perustaa tilapäinen valiokunta.

Mäkelän mukaan hänelle ei myöskään ole missään vaiheessa selvitetty, mikä olisi valiokunnan raportissa mainittu ”toivottu tapa”, jolla hänen pitäisi olla yhteydessä kunnanhallitukseen. Mäkelän mukaan yhteydenpito kunnanhallituksen kanssa vaikeutui juuri samaan aikaan, kun Jouni Palosaaresta tehtiin rikosilmoitus.

Kunnanjohtaja Mäkelä kummeksuu myös valiokunnan esittämää kritiikkiä siitä, että hän on jättänyt eriäviä mielipiteitä useista kunnanhallituksen päätöksistä. Valiokunta kuitenkin itsekin toteaa, että suurin osa näistä liittyy päätöksiin, jotka ovat olleet mahdollisesti lainvastaisia.

Mäkelä sanoo myös, että esimerkiksi Sirkan päiväkodin korjaustyöt viivästyivät luottamusmiesten tekemien virheiden vuoksi, mutta tilapäinen valiokunta syytti myöhästymisestä kunnanjohtajaa.

Kunnanhallitus esittänee erottamista

Kittilän kunnanhallitus käsittelee asiaa ensi maanantaina. Kunnanhallituksessa käsitellään 1. varapuheenjohtajan Aki Maunulan (vas.) pohjaesitys, koska kunnanjohtaja Anna Mäkelä, johtavat virkamiehet ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurula (kesk.) ovat kaikki jäävejä esittelemään asiaa. Maunulan esitys on, että asia käsitellään väliaikaisen lautakunnan raportin pohjalta.

Raportti sanoo johtopäätösosassaan, että ”kunnanjohtaja Anna Mäkelän ja kunnanhallituksen välillä vallitsee merkittävä luottamuspula, joka vaikuttaa kunnan hallinnon toimivuuteen…” ja ”kunnanjohtaja Anna Mäkelällä on merkittäviä puutteita johtamistaidoissaan…”

Kunnanvaltuustossa käsitellään kunnanjohtajan asemaa 29.9. Maunulan esityksen mukaan ”kunnanvaltuuston käsittelyssä luottamuspulan syyt tulee olla selkeästi esillä, ja kunnanvaltuuston päätös on syytä perustella”.

Poliisi tutkii taas

Koko erottamisprosessin alkusysäys eli Levi Ski Resortin mahdollisten väärinkäytösten poliisitutkinta jatkuu nyt uusin voimin. Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske kumosi kihlakunnansyyttäjän päätöksen keskeyttää esitutkinta ja määräsi esitutkinnan aloitettavaksi uudestaan erittäin tärkeän yleisen edun vuoksi. Samalla tutkinta siirrettiin Lapin poliisilaitokselta Keskusrikospoliisille Ouluun.

Kittilän kunta ja sen osaksi omistama hissiyhtiö Levi Ski Resort Ltd tekivät viime joulukuussa poliisille tutkintapyynnön, oliko muun muassa hissiyhtiö toimitusjohtaja Jouni Palosaari syyllistynyt väärinkäytöksiin hissikaupoissa.

Epäilyjä esitettiin luottamusaseman väärinkäytöstä, yrityssalaisuuden rikkomisesta, törkeän petoksen yrityksestä ja lahjuksen ottamisesta elinkeinotoiminnassa.

Lapin syyttäjänvirasto keskeytti esitutkinnan viime keväänä suurelta osin sen vuoksi, että Kittilän kunnanhallitus ja –valtuusto saivat perutuksi asiasta tehdyt tutkintapyynnöt ja ex-toimitusjohtaja Jouni Palosaari otettiin takaisin hissiyhtiön johtoon.

Palosaari on kiistänyt kaikki epäilyt.