Piispainkokous ei halua muuttaa vihkikaavaa uusperheiden vanhemmille

Piispojen mielestä uusperheiden vanhemmille lapsista tehtävät pakolliset kysymykset voisivat aiheuttaa riitoja ja juridisia ongelmia. Piispat kehottavat pappeja sen sijaan ottamaan lapset huomioon vihkimisessä tilanteen mukaan.

Kotimaa
Arkkipiispa Kari Mäkinen Helsingissä 10. joulukuuta 2012.
Arkkipiispa Kari Mäkinen Helsingissä 10. joulukuuta 2012. Markku Ulander / Lehtikuva

Lappeenrannassa kokoontuneen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokouksen mielestä nykyistä vihkikaavaa ei tarvitse muuttaa avioituville uusperheiden vanhemmille.

Kirkolliskokoukselle on ehdottu, että vihkikaavaan liitettäisiin vaihtoehtoisia kysymyksiä vihittäville, jos toisella tai molemmilla on lapsia. Ehdotuksen takana on kirkon perhetyössä mukana olevia kirkolliskokouksen edustajia. Esitettävä kysymys saattaisi olla esimerkiksi lupaus pitää huolta toisen vanhemman lapsista.

Piispojen mielestä vihkikaavassa pitää olla kuitenkin vain yksi konkreettinen kysymys.

– On olennaista, että avioliittoon vihkimisessä on yksi kysymys, joka liittyy kahden aikuisen väliseen suhteeseen ja heidän sitoutumiseensa, arkkipiispa Kari Mäkinen korostaa.

Piispojen mielestä lasten nostaminen esille vihkikaavassa olisi ongelmallista myös sen vuoksi, että uusperheiden perustamiseen liittyy usein jännitteitä, jotka saattaisivat kärjistyä lapsiin liitetyistä kysymyksistä.

Lapset voi huomoida nykykaavassa

Piispat myös korostavat, että jo nykyinen vihkikaava mahdollistaa lasten huomioimisen vihkitoimituksen puheissa ja rukouksissa.

– Vihkikaavan puitteissa lasten ja monenlaisten ihmis- ja perhesuhteiden huomioonottaminen on mahdollista ja suosittelemme sitä entistä enemmän, arkkipiispa Kari Mäkinen sanoo.

Piispojen mielestä ylimääräiset lapsiin liittyvät kysymykset olisivat myös juridisesti ongelmallisia, koska lain kannalta kysymys on nimenomaan avioliiton solmimisesta kahden aikuisen välille.