1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. talous

Optimismia muotoilualalla

Muotoilualan optimismi näkyy yritysten odotuksissa kasvusta. Alan yrittäjien odotukset seuraavan vuoden kehityksestä ovat optimistisia.

Noin kaksi kolmasosaa muotoilualan yrityksistä uskoo liikevaihtonsa kasvavan tulevana vuonna ja lähes yhtä moni arvelee kannattavuutensa paranevan. Liikevaihdon 

kasvuodotuksista huolimatta yritykset ovat varovaisia yrittäjyyden riskeille. Tiedot ovat Teolllisuustaiteen Liitto Ornamon tuoreesta suhdannekyselystä.

- Rakenteellinen haaste on työn tuottavuudessa, liiketoiminnan kannattavuudessa ja kotimarkkinoiden pienuudessa. Suomalaisen suunnittelun lisäarvo niin kuluttajille kuin eri asiakastoimialojen yrityksille on yhä enemmän aineetonta: asiakaslähtöisyys, brändi ja palvelukonseptit ovat yhä enemmän palveluihin suuntautuvan ammattialan ydintä. Arvo syntyy aineettoman suunnittelutyön ja älykkään liiketoiminnan yhdistelmänä, sanoo Ornamon toiminnanjohtaja Salla Heinänen.

Pienet ja ketterät

Helsinki Design Weekin toimitusjohtaja Kari Korkman on seurannut alaa lähietäisyydeltä parinkymmenen vuoden ajan.

- Muotoilualan yritykset ovat pieniä ja ketteriä. Startup-hengen leviäminen muotoilualalle on mielestäni positiivista. On äärimmäisen tärkeää tukea näiden pienten yritysten kasvua, joka edellyttää panostamista kansainvälistymiseen. Tuotteille täytyy rakentaa jakelutiet ja suunnittelupalvelujen myynnille suhdeverkostot, Korkman toteaa.

Kyselyn mukaan muotoilualan yritysten keskeisin kasvukeino on myynnin ja markkinoinnin tehostaminen. Myös liiketoiminnan laajentaminen uusille maantieteellisille markkina-alueille sekä uusien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen ja tuotevalikoiman monipuolistaminen ovat keinoja kasvaa.

Yritykset eivät uskalla työllistää

Viime vuoteen verrattuna alan kehitys näyttää jakautuneen kahtia. Lähes puolet toimialan yrityksistä ilmoitti, että liikevaihto on kasvanut edellisen vuoden aikana. Sen sijaan vajaa kolmannes kertoi, että liikevaihto oli supistunut. Kaksijakoisuutta selittää yritysten erilainen riippuvuus asiakasyritysten menestyksestä niiden omilla markkinoilla. Yritykset myös palkkaavat varovaisesti uutta henkilökuntaa liikevaihdon kasvusta huolimatta. Vaikka yrityksillä on työllistämistarpeita, eivät yrittäjät uskalla ottaa työllistämisen riskiä. Kysynnän epävakaus, verotus ja korkeat sivukulut lankeavat pienten yritysten harteille.