Oulun vedenottosuunnitelmat Viinivaarasta poikimassa liudan valituksia

Luonnonsuojelija ennakoi valituskierrettä, jos Oulu päättää, että Viinivaarasta pumpataan pohjavettä oululaisille. Oulu on suunnitellut vedenottamista Viinivaaran pohjavesialueelta jo parikymmentä vuotta.

viinit
Viinivaaran lähde
kaikki eivät ole innoissaan siitä, että Viinivaaralle on kaavailtu virkamiesvalmistelussa merkittävää roolia Oulun kaupungin varavesijärjestelmässä.Merja Ylönen / Suomen luonnonsuojeluliitto

Kiistellystä Viinivaaran pohjaveden pumppaamisesta odotetaan kipakkaa keskustelua maanantaina Oulun kaupunginhallituksessa. Hallitus käsittelee esitystä, jonka mukaan Viinivaarasta otettaisiin vettä oululaisille. Eriäviä näkemyksiä on muun muassa hankkeen luontovaikutuksista. Viinivaara sijaitsee Oulun, Pudasjärven ja Utajärven rajamailla.

Luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin päällikkö Merja Ylönen muistuttaa, että Viinivaarassa ei ole kyse puhtaasti varavesijärjestelmästä vaan tarkoituksena on käyttää pohjavettä rinnakkain ja päivittäin pintaveden kanssa.

– Tässähän on tavoitteena siirtyä vähitellen pohjaveden käyttöön Oulussa. Vaikka puhutaan varavesijärjestelmästä, niin täysimääräisesti tämä 11 000 kuutiota pitäisi saada pintaveden joukkoon joka vuorokausi, Ylönen sanoo.

Nykyisen rinnalle uusi järjestelmä

Oulun Veden mukaan kyse on vedenhankinnan turvaavasta järjestelmästä, joka tulisi päivittäiseen käyttöön. Oulun Veden johtaja Jouni Lähdemäki kertoo, että kyseessä ei ole päävesijärjestelmä, vaan nykyisen pintaveden käytön rinnalle tuleva järjestelmä, joka takaisi veden riittävyyden poikkeustilanteessa.

Apulaiskaupunginjohtaja Matti Matinheikki toteaa puolestaan, että päävesijärjestelmän rinnalle otettaisiin käyttöön uusi järjestelmä. Ajatuksena on, että olisi olemassa kaksi erillistä järjestelmää riskitilanteita varten.

Kanta-Oulussa kulutetaan Oulun Veden mukaan vettä noin 28 000 kuutiota vuorokaudessa. Oulun Veden arvioissa tästä määrästä yli kolmannes eli 11 000 kuutiota tulisi jatkossa Viinivaaran pohjavedestä.

Pumppaamojen paikat mietityttävät

Merja Ylönen harmittelee, että vaihtoehtoja Viinivaaralle ei nähdä.

– Hyvä vaihtoehtoja on olemassa, mutta niihin ei tartuta vaan ajetaan edelleen väkisin Viinivaara-vaihtoehtoa. Jos sitä lähdetään viemään eteenpäin ja lupia haetaan, erittäin vahvaa vastustusta ja valitusprosesseja on luvassa, Ylönen sanoo.

Luonnonsuojeluliiton näkökulmasta katsottuna Viinivaara on täysin poissuljettu vaihtoehto. Suojelijoiden mukaan lähdeluonto vaurioituu ja Kiiminkijoen suojelu vaarantuu. Myös paikallisilla asukkailla on huoli omasta talousvedestään.

– Suunnitelmissa pitäisi olla tarkempaa tietoa luontovaikutuksista. Kokonaan selvittämättä on esimerkiksi, miten siirtoputkistot vaikuttavat ympäristöön. Tällä hetkellä ei tiedetä myöskään, mihin pumppaamot sijoitettaisiin, Ylönen sanoo.