Oikeus: Avioerossa omaisuutta ei ole pakko puolittaa lahjaveron välttämiseksi

Hallinto-oikeus perusteli aikanaan, että avio-oikeus on luotu puolison suojaksi. Omaisuutta ei ole erotessa pakko puolittaa.

Kotimaa
Revitty hääkuva.
Yle

Korkein hallinto-oikeus ei ole muuttanut Oulun hallinto-oikeuden päätöstä ennakkoratkaisusta, jossa eronneen parin toinen osapuoli luopui oikeudestaan saada tasinkoa entiseltä puolisoltaan. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituksen asiasta. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan päätöksen muuttamiselle ei ollut perusteita.

Tapauksessa oli kyse lypsykarjatilaa pitäneestä avioparista, joka erosi. Molempien toive oli, että toinen heistä voi saada elantonsa tilanpidosta eron jälkeenkin.

Avio-oikeuden perusteella tilalta lähtevällä puolisolla olisi oikeus saada tasinkoa puolisonsa omaisuudesta avioero-osituksessa. Puolisot olivat pyytäneet ennakkoratkaisua siitä, saako tilanpitoa jatkava lahjan, jos lähtevä osapuoli ei vaadi lainkaan tasinkoa. Verohallinto selitti ennakkoratkaisunaan, ettei hänen katsota saaneen verotettavaa lahjaa.

Avioliittolaissa ei ole osituspakkoa

Hallinto-oikeus hylkäsi Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön ratkaisusta tekemän valituksen ja totesi, että avio-oikeus on puolison suojaksi luotu. Avioliittolaissa ei ole määrätty osituspakkoa, eikä laissa ole estettä sille, että puoliso luopuu vaatimasta tasinkoa. Puolisoilla on oikeus jakaa omaisuus erotessa muullakin tavalla kuin puolittamisperiaatteen mukaan.

Osituksessa saamasta omaisuudesta ei makseta lahjaveroa. Oikeus katsoi, ettei tasinko-oikeuden käyttämättä jättäminenkään muodosta perustetta lahjaverotukselle.

Pari päätyi sovitteluratkaisuun, sillä tasingon maksaminen olisi johtanut tilaa jatkavan puolison osalta kohtuuttomaan lopputulokseen eli maatalouden harjoittamisen lopettamiseen. Osapuolet omistivat tilan yhdessä ja velat olivat yhteisiä. Osituslaskelman mukaan tilalle jäävän puolison varat olivat huomattavasti suuremmat kuin toisen osapuolen.

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö vaati hallinto-oikeuden päätöksen ja verotoimiston ennakkoratkaisun kumoamista. Se katsoi, että tilanpitoa jatkava puoliso sai entiseltä puolisoltaan verotettavan lahjan.