Mikkelin asema hallintokaupunkina vahvistumassa

Uusia työpaikkoja ei kuitenkaan ole luvassa kuin muutama.

Kotimaa
Mikkelin kaupungintalo
Mikkelin kaupungintalo.Yle

ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskusta ollaan sijoittamassa ensi vuoden alussa Mikkeliin. Työ- ja elinkeinoministeriö kaavailee, että uusi keskus toimisi hajautetusti eri puolilla maata. Päätoimipaikkaan Mikkeliin sijoitetaan uutena toimintona vain keskuksen suppea johtoryhmä.

Hallinto- ja kehittämistehtäviä on tarkoitus hoitaa jatkossakin useissa yksiköissä ELY-keskusten ja TE-toimistojen yhteydessä. Kehittämis- ja hallintokeskuksen tuleekin järjestää toimintansa siten, että se pystyy palvelemaan kaikkia toimipisteitä eri puolila maata.

Mikkeliin on tarkoitus sijoittaa keskuksen johtajan lisäksi kuuden hänen johdossaan toimivan yksikön johtajat. Johtoryhmän jäsenet on kaavailtu haettavaksi nykyisen henkilöstön joukosta.

Kehittämis- ja hallintokeskus KEHA:n perustamisen tarkoituksena on, että keskitettäviä tehtäviä hoitaisi jopa sata työntekijää vähemmän kuin nykyisin. Jatkossa henkilöstöä on tarkoitus vähentää vielä tästäkin.

Mikkelille niukka voitto

KEHA:n sijaintipaikasta kisasivat Mikkelin kanssa Joensuu, Kouvola, Oulu, Tampere, Turku ja Helsinki.Työ- ja elinkeinoministeriön selvityksen mukaan kaikki tarkastellut paikkakunnat ovat lähes tasavertaisia.

Mikkelin valintaa ministeriö perustelee sillä, että Mikkeliin on jo aiemmin sijoitettu valtionhallinnon kehittämis- ja tukitoimintoja ja muun muassa työ- ja elinkeinohallinnon valtakunnallinen asiakaspalvelukeskus. Mikkeliin sijoitettujen toimintojen katsotaan olevan hyvä pohja hajautetun ja monipaikkaisen keskuksen kehittämiselle.

Valtionhallinnon aluellistamisen koordinaatioryhmä puoltaa KEHA:n sijoittamista Mikkeliin. Lopullisen päätöksen asiassa tekee lähiaikoina elinkeinoministeri Jan Vapaavuori (kok.).