Osakkeiden hallintarekisteriuudistus jakaa jyrkästi viranomaisia

Poliisi, syyttäjä, ulosottaja ja verottaja vastustavat uudistusta, Kilpailuvirasto ja Suomen pankki kannattavat.

talous
Pörssikurssin käyrä tietokoneen näytöllä.
Jyrki Lyytikkä / Yle

Osakkeiden säilytyspaikkaan liittyvä hallintarekisteriuudistus jakaa poikkeuksellisen jyrkästi mielipiteet Suomen virkamieskunnassa ja myös muualla vaikuttajapiireissä.

Valmisteltavaa arvopaperikeskusasetusta vastustavat esitetyssä muodossaan eniten poliisi, syyttäjä, ulosottaja ja verottaja omissa lausunnoissaan valtiovarainministeriölle. Kannattajat taas löytyvät muun muassa kilpailu- ja kuluttajavirastosta, Suomen pankista ja yleisesti elinkeinoelämästä.

Kuumin kysymys liittyy osakkeiden omistamisen julkisuuteen. Kesällä jätetty työryhmän esitys antaisi mahdollisuuden omistaa arvopapereita hallintarekisterin kautta, kun nykyisin omistukset ovat julkisessa rekisterissä pääsääntöisesti omalla nimellä.

Uudistuksen myötä omistajan henkilöllisyys jäisi peittoon tai olisi nykyistä haastavampi selvittää. Ulosottoviranomaisen mielestä osakeomistusten kattava selvittäminen tulisi uudistuksen jälkeen käytännössä mahdottomaksi.

Poliisi: Helpottaa rikoksentekoa

Erityisesti poliisi möyhentää ehdotuksen palasiksi lausunnoissaan.

Poliisihallituksen mielestä uudistus helpottaa rikoksentekomahdollisuuksia. Helsingin poliisin mukaan muutosta ei voida pitää rikostorjunnan kannalta miltään osin perusteltuna: "muutos avaisi järjestäytyneelle rikollisuudelle mahdollisuuden kätkeä rikoksella hankittuja varoja."

Keskusrikospoliisin mukaan ehdotus heikentää rikosten selvittämisen tiedonsaantia selvästi. Tietosuojavaltuutetun mukaan ehdotettu julkinen omistajarekisteri olisi puutteellinen ja vanhentunut.

Verohallinto: Valvonta heikentyy

Verohallinnon mielestä muutos heikentää verovalvonnan edellytyksiä ja nostaa kustannuksia.

Verottajan harmaan talouden selvitysyksikkön mukaan muutos lisää epäselvyyksiä, hankaloittaa perintää ja ulosottoa ja sitä kautta vaikuttaa verotulojen kertymiseen. Yksikön mukaan uudistus helpottaa omaisuuden piilottamista ja yksinkertaistaa verojen välttelyä.

Valtakunnansyyttäjänviraston mielestä omistusten salaamisen edistäminen ei finanssikriisin kokemusten perusteella luulisi olevan kenenkään etu. Sen mukaan uudistus vaikeuttaisi olennaisesti talousrikosten selvittämistä ja näytön hankkimista. Viraston mukaan uudistuksia on vaikea pitää hallitusohjelman mukaisina varsinkaan harmaan talouden torjunnan osalta.

Uudistusta vastustavat myös muun muassa SAK ja Akava, Suomen Journalistiliitto ja useat toimittajayhdistykset sekä Osakesäästäjien keskusliitto ja korruptiota vastaan taisteleva Transparency International Suomi.

Suomen pankki: Muutos tarpeellinen

Uudistuksen kannattajista Suomen pankki näkee ehdotukset kokonaisuudessaan tarpeellisina ja EU:n perustavoitteiden mukaisina. Myös työ- ja elinkeinoministeriö kannattaa ehdotusta.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston lausunnon mukaan uudistus lisää kilpailua koti- ja ulkomaisten arvopaperikeskusten välillä, mikä vähentää kustannuksia arvopaperikaupassa. Viraston mukaan hallintarekisteröinti tulee sallia tasapuolisten kilpailuolosuhteiden turvaamiseksi myös suomalaisille sijoittajille.

Helsingin pörssin (Nasdaq Omx Helsinki) mielestä hallintarekisteröinti parantaa Suomen arvopaperimarkkinoiden kilpailukykyä. Sen mukaan eristäytyminen EU-alueen kehityksestä voisi olla vahingollista pääomahuollolle.

Finanssialan keskusliiton mukaan uudistukset parantavat suomalaisten yritysten rahoitusmahdollisuuksia.

"Yleisöjulkisuudelle ei perusteita"

Arvopaperimarkkinayhdistyksen mukaan omistustietojen nykyisen kaltaiselle yleisöjulkisuudelle ei ole perusteita.

Keskuskauppakamarin mukaan osakerekistereiden yleisöjulkisuudesta tulisi voida luopua. Suomen Yrittäjät ei ottanut uudistusehdotukseen ollenkaan kantaa.

Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan riittävä yleisöjulkisuus taataan ehdotetulla sääntelyllä. EK:n mielestä palvelujen kilpailutus mahdollistuu ja palvelumaksut voivat laskea. Hallitusammattilaisten mielestä uudistus lisäisi yritysten kustannuksia.

EU:n arvopaperikeskusasetus tulee voimaan EU.ssa ja näin muodoin myös Suomessa ensi keskiviikkona 17. syyskuuta ja on siitä päivästä lähtien sovellettavaa oikeutta koko unionissa. Tosin Osakesäästäjien keskusliitto ja myös muutama muu lausunnon jättänyt korostavat, ettei uusi EU-asetus vaadi luopumaan nykyisestä kotimaisten omistajien suoran omistuksen velvoitteesta.

Valtiovarainministeriö viilaa esitystä parhaillaan lopulliseen muotoonsa toimitettavaksi elinkeinoministeri Jan Vapaavuoren (kok.) päätöspöydälle. Eduskunta saanee esityksen käsiteltäväkseen vielä syksyn aikana, ellei ilmennyt voimakas vastustus muuta aikatauluja.