Kiire ja väkivallan uhka kuormittavat hoitohenkilökuntaa

– Nämä ovat terveydenhoitoalalla hyvin yleisiä ongelmia, summaa työsuojelutarkastuksen tehnyt Tuula Uurala. Päijät-Hämeen yhteispäivystyksessä työntekijöiden jaksaminen on koetuksella rajusti kasvaneen potilasmäärän takia. Syksyn myötä tilanne on helpottumassa.

terveys
Akuutti24 Päijät-Hämeen keskussairaalassa.
Heikki Ahonen / Yle

Päijät-Hämeen yhteispäivystyksessä on työskennelty jaksamisen äärirajoilla rajusti lisääntyneen potilasmäärän takia. Potilasmäärä on noussut viime vuodesta yli 10 prosenttia.

– Nousupiikki tuli aika nopeasti tammi–maaliskuussa. Aluksi ajattelimme, että jos tilanne saataisiin rauhoittumaan alueellisilla toiminnoilla. Näin ei käynyt, kertoo ylilääkäri Liisa Kokkonen.

Aluehallintovirasto on antanut Akuutti24:lle toimintaohjeita epäkohtien korjaamiseksi.

– Nämä ovat terveydenhoitoalalla hyvin yleisiä ongelmia. Kiire ja väkivallan uhka ovat lisääntyneet, summaa tarkastaja Tuula Uurala Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Työvoimavajeen paikkaaminen vaikeaa

AVI:n elokuussa suorittamalla tarkastuskäynnillä kiinnitettiin erityisesti huomiota työntekijöiden kokemaan haitalliseen, psykososiaaliseen kuormitukseen. Henkilökunta on itse tuonut ongelman esiin. Kuormitus on kasvanut rajusti lisääntyneen potilasmäärän myötä, ja työntekijöiden mukaan taukojen pitäminen on lähes mahdotonta.

– Olemme työstäneet tätä ongelmaa koko ajan ja yrittäneet rekrytoida työntekijöitä. Valitettavasti tällaisia asioita ei ratkaista hetkessä, sanoo ylilääkäri Liisa Kokkonen.

Toistaiseksi lisääntynyt kuormittuminen ei ole näkynyt sairauspoissaoloissa. Työntekijöille tehdystä kyselystä kuitenkin käy ilmi, että työntekijät kokevat työskentelevänsä suorituskykynsä äärirajoilla ja jatkuvassa kiireessä.

Tuntuu, että aina kun jostain on saatu lisää, jostain on lähtenyt pois.

Liisa Kokkonen

Nykyiset toimenpiteet eivät ole vielä osoittautuneet riittäviksi, mutta suunnitelmat näyttävät työsuojelutarkastajan mukaan lupaavilta.

Akuutti24 on pyrkinyt jo kevätkaudella saamaan lisää sekä lääkäri- että hoitajahenkilöstöä.

– Valitettavasti kesäkausi toi myös surullisia asioita. Olemme joutuneet jonkin verran luopumaan hyvistä työntekijöistä, jotka ovat halunneet lähteä toisaalle työskentelemään, opiskelemaan tai elämäntilanteet ovat muuttuneet. Tuntuu, että aina kun jostain on saatu lisää, jostain on lähtenyt pois, Kokkonen pahoittelee.

Nyt tilanne näyttää kuitenkin hieman valoisammalta, vaikka kirittävää yhä riittää.

– Syksyllä ollaan ensimmäistä kertaa siinä tilanteessa, että meillä on merkittävä määrä lisää hoitohenkilöstöä ja ollaan myös saatu lääkärihenkilöstöä vakiutettua. Toivotaan, että ensi vuoden alkupuolella päästäisiin ikään kuin siihen tilanteeseen, mistä lähdettiin, Kokkonen sanoo.

Väkivallan uhka haltuun

Yhteispäivystyspoliklinikka on saanut AVI:lta ohjeistusta myös väkivallan uhan torjumiseen. Akuuti24:n työntekijät kokevat väkivallan uhkaa siitä huolimatta, että työnantaja on varannut työntekijöille henkilöturvahälyttimet. Vartijat ovat tavattavissa ympäri vuorokauden ja jokaisessa työvuorossa on vähintään yksi mieshoitaja.

– Meillä on Akuutissa ympärivuorokautinen vartijapalvelu, joka on äärettömän hyvä ja paljon rauhoittanut toimintaympäristöä. Sen lisäksi jokaisessa huoneessa on varapoistumistie ja työpaikkakoulutusta uhkaavien tilanteiden hallintaan, ylilääkäri Liisa Kokkonen kuvailee.

Toimenpiteistä huolimatta väkivallan uhka on päivystyspoliklinikoilla aina läsnä.

Kaikissa yhteispäivystyksissä on paljon potilaita, jotka ovat joko päihtyneitä tai häiriintyneessä mielentilassa niin, että voivat käyttäytyä uhkaavasti.

Liisa Kokkonen

– Kaikissa yhteispäivystyksissä on paljon potilaita, jotka ovat joko päihtyneitä tai häiriintyneessä mielentilassa niin, että voivat käyttäytyä uhkaavasti. Keskimäärin näyttäisi, että meillä on Päijät-Hämeessä aika hyvä tilanne. Kaikkein hankalinta näyttäisi olevan suurimpien kaupunkien yksiköissä, Kokkonen arvioi.

Tarkastajan mukaan työntekijät on perehdytettävä turvallisiin työtapoihin väkivaltatilanteiden ehkäisemiseksi. Työnantajan on myös valvottava, että työntekijät käyttävät heille varattuja henkilöturvahälyttimiä.

– Seuraamme ensi vuonna, miten tilanne on kehittynyt. Tarvittaessa ryhdymme toimenpiteisiin, toteaa tarkastaja Tuula Uurala.

Mikäli toimintaohjeita ei noudateta, tarkastaja voi antaa asiasta kehotuksen. Työsuojeluviranomainen voi myös määrätä velvoitteen tehosteeksi uhkasakon.