Englannista saapui erikoistutkija etsimään lisää hautoja Miekkamiehen löytöpaikalta Janakkalassa

Museovirasto tekee maastotutkimuksia Janakkalan 700 vuotta vanhan Miekkamieheksi kutsutun hautapaikan ympärillä. Englantilaisen Yorkin yliopiston tutkijat tekevät geofysikaalisia mittauksia, joilla toivotaan paljastuvan muitakin hautoja samalta alueelta.

kulttuuri
Tutkija mittaa ristiretkiajan ruumishautalöytöä marraskuun alussa 2013 Janakkalassa
Simo Vanhatalo / Museovirasto

Janakkalan Miekkamiehen haudan löytöpaikan ympäristöä tutkitaan parhaillaan geofysikaalisilla menetelmillä. Paikalle saapui avuksi maanantaina tutkijaryhmä Englannista Yorkin yliopistosta.

Museoviraston Arkeologisten kenttäpalveluiden koekaivausryhmä tekee geofysikaalisia mittauksia, joiden avulla yritetään paikallistaa alueelta muitakin hautoja. Mittaukset tekee tutkimuksiin erikoistunut arkeologi Tim Sutherland apulaisineen.Museoviraston tiedotteen mukaan tutkimukset päättyvät tiistaina

Geofysikaalisia mittauksia tehdään magnetometrillä ja maavastusmittalaitteilla. Miekkamiehen haudan ympäristöön pellolle on rajattu 100 m x 100 m kokoinen alue, joka kuljetaan läpi mittalaitteiden kanssa. Laitteet mittaavat maaperän sähkön johtavuutta ja magneettisuutta pellonpinnan alapuolella.

Tiedot kertyvät tietokoneelle, josta syntyy erilaisia mitta-arvoja kuvaava kartta. Maaperän muutokset ja mahdollisesti myös maahan kaivetut muut haudat saattavat näkyä näissä karttakuvissa.

Janakkalassa testataan Suomessa uusia tutkimusmenetelmiä

Mittausten etuna on, että maata ei tarvitse kaivaa eikä kajota paikalla olevaan muinaisjäännökseen. Janakkalassa tehtävien tutkimusten toivotaan myös kertovan soveltuvatko menetelmät tämän tyyppiseen kalmistojen levinneisyyden tutkimiseen varsinkin hiekkapitoisilla pelloilla.

Miekkamiehen haudan alueen tutkiminen on Museoviraston mukaan tarpeellista muinaisjäännösalueen laajuuden selvittämiseksi ja kohteen suojelemiseksi. Mikäli parhaillaan tehtävät tutkimukset onnistuvat, voidaan geofysikaalista mittausta käyttää monissa muissakin muinaisjäännöskohteissa.

Janakkalalaiset metallinetsinharrastajat löysivät Miekkamieheksi nimetyn haudan lokakuun lopussa 2013. Museoviraston tutkimuksissa haudasta löydettiin viikinkiaikaan ja ristiretkiaikaan ajoitetut miekat ja 180 cm pitkä luuranko. Janakkalan miekkamies on noin vuonna 1300 kuollut aikuinen mies.