Kysely oppilaille: Englanti, ruotsi ja venäjä hyödyllisimmät kielet

Oppilaat saavuttavat yleisimmin erinomaisia oppimistuloksia vieraan kielen luetun ymmärtämisessä ja puhumisessa.

Kotimaa
Koululainen selaa kirjaa tukiopetuksessa.
Yle

Vieraiden kielten oppimistuloksissa on saavutettu hyviä tuloksia, käy ilmi opetushallituksen ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen raportista.

Selvityksen mukaan perusopetuksen päättävien oppilaiden oppimistulokset ovat hyviä tai erinomaisia englannin ja ruotsin pitkissä oppimäärissä sekä saksan lyhyessä ja pitkässä oppimäärissä.

Ranskan ja venäjän lyhyissä oppimäärissä saavutetaan hyviä tuloksia ja kyseisten kielten pitkissä oppimäärissä osaamistaso jää hieman alemmaksi. Tyydyttävälle osaamistasolle jäädään raportin mukaan kuitenkin vain harvoin.

Oppilaat loistivat etenkin eri kielten luetun ymmärtämis- ja puhetehtävissä, joissa saavutettiin yleisimmin erinomainen taso. Selvityksen mukaan opetussuunnitelmassa asetetuista tavoitteista jäätiin vain pitkän venäjän ja ranskan kuullun ymmärtämisessä ja kirjoittamisessa.

Oppilaat kokivat hyödyllisimmäksi kieleksi englannin. Myös ruotsi ja venäjä koettiin hyödyllisiksi kieliksi.

Arviointiin osallistui yli 10 000 oppilasta, joista valtaosa kävi suomenkielistä koulua. Ruotsinkielistä koulua käyvät oppilaat saavuttivat parempia oppimistuloksia englannissa, ranskassa ja saksassa.