THL: Sote-laki monin paikoin epäselvä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos arvioi lakiesityksen vaikutuksia palvelutuotannon kannalta. THL:n mukaan laissa tulkinnanvaraista on esimerkiksi se, kuka vastaa palvelujen tuottamisesta.

sote-uudistus
Sote viidelle alueelle
THL

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnosta, eli niin sanottua sote-lakia, pidetään monin paikoin epäselvänä ja tulkinnoille tilaa antavana.

Palvelutuotannon kannalta lakiesityksen vaikutuksia arvioinut Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL on sitä mieltä, että lakiluonnos mahdollistaa palvelujen uudistamisen, mutta paljon jää sen varaan, miten toimeenpano onnistuu.

Laissa on tulkinnanvaraista muun muassa se, kuka vastaa palvelujen tuottamisesta, sanoo arviointiryhmän puheenjohtaja, vs. ylijohtaja Markku Pekurinen THL:stä.

– Kaikkein tärkein epäselvyys liittyy siihen että kenellä, millä taholla on mahdollisuus vastata palvelujen tuotannosta. On kerrottu, että kunta tai kuntayhtymä, ja periaatteessa lakitekstissä on määritelty aikalailla huolellisesti, että mitä kaikkea palveluista vastuullisen pitää pystyä tuottamaan, mutta käytännössä kentällä eloa on syntynyt kovin runsaasti, että pienetkin kunnat näyttäisivät oman tulkintansa mukaan olevan mahdollisia palvelun tuottajia. Sehän ei voi pitää paikkaansa, Pekurinen sanoo.

"Valtinosuudet voisi maksaa suoraan sote-alueelle"

Arviointiryhmän mukaan kullakin viidestä sote-alueella voisi olla korkeintaan neljästä viiteen kuntaa tai kuntayhtymää, jotka vastaavat palvelutuotannosta. Kriteerejä tästä olisi tarkennettava, muuten uudistuksen tavoitteet vesittyvät. Käytännön palveluiden tuottajia, yksityisiä tai julkisia voi tietenkin olla enemmän.

Pekurisen mukaan kuntien ja sote-vastuullisten epäselvää roolijakoa lisää myös valtionosuuksien kierrätys kuntien kautta.

– Valtionosuudet voisi tässä uudessa järjestelmässä maksaa suoraan sote-alueelle, hän sanoo.

Ilman lainmuutosta tämä ei onnistu.

THL: Vuoden 2020 jälkeen voi nähdä uudistuksen hyödyt

Sosiaali- ja terveysministeriön roolia uudistuksen valvojana pidetään tärkeänä, mutta ohjausyksikön tehtävät määritellään laissa epätarkasti, eikä sille ole ensi vuoden budjetissa rahaakaan.

Vaikka sotelaki lausuntokierroksen jälkeen säädettäisiin tulevana talvena, käytännön toimia, kuten sekavan tietohallinnon yhtenäistäminen, sairaaloiden ja muun omaisuuden järjestäminen ja niin edelleen, riittää vielä vuosiksi.

– Kun se uusi organisaatio on löytänyt muotonsa, niin vasta vuoden 2020 jälkeen voidaan nähdä, mitä hyötyä tästä uudistuksesta oli.

Lakiesitys on parhaillaan lausuntokierroksella ja esimerkiksi Kuntaliiton kanta kuullaan lokakuussa. Kuntien itsemääräämisoikeuden kannalta esitystä pohtii eduskunnan perustuslakivaliokunta.