Jätteenpoltto on tehostanut kotitalouksien kierrättämistä

Kotitalouksien asenteet jätehuoltoa ja jätteiden lajittelua kohtaan ovat kohentuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Jätteenpolttolaitoksia varten rakennetut lajitteluasemat ovat tehostaneet jätteiden kierrättämistä. Suomen suurin jätevoimala vihitään tänään käytöön Vantaalla.

Kotimaa
Westenergyn jätteenpolttolaitoksen arina.
Anna Wikman / Yle

Suomen suurin jätevoimala Vantaalla aikoo haukata sisuksiinsa yli miljoonan uusmaalaisen kotitalousjätteet. Voimalaitoksen uumenissa synnytetty energia riittää tuottamaan noin puolet Vantaan energiantarpeesta ja sähköntuotannostakin kolmanneksen. Roska-autot kippaavat jätepusseja bunkkeriin, josta ne päätyvät 1 100 asteen hehkuun.

Tänään käyttöönvihittävän jätevoimalan myötä kuorimitus pääkaupunkiseudun kaatopaikoilla kevenee, kun Ämmässuon kaatopaikan sijaan jätepussit päätyvät Vantaalle.

Mm. Hyvinkäällä ja Järvenpäässä toimivan jätehuoltoyhtiö Kiertokapulan toimitusjohtaja Kari Mäkinen kertoo, että jätteenpoltto on tehostanut myös kotitalouksien kierrättämistä.

- Se johtuu järjestelmästä, joka on luotu energiahyötykäytön taustalle. Lajittelu- ja siirtokuormausasemien avulla pääsemme jätevirtoihin paremmin kiinni kuin ennen vanhaan, kun kaikki meni yhtenä virtana kaatopaikalle, Mäkinen toteaa.

Lajittelu jätteen syntypaikalla on jo puoli voittoa

Kiertokapulan toimitusjohtaja Kari Mäkisen mukaan kierrättämisen kasvu on havaittu myös Keski-Euroopassa, missä jätettä on poltettu energiaksi kauemmin kuin Suomessa.

- Asenteet jätteiden lajittelua kohtaan ovat selvästi parantuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Jätehuollosta on tullut arvostettu ala materiaalin kierrättäjänä ja ihmiset ovat oppineet, että järjestelmä toimii, sanoo toimitusjohtaja Mäkinen.

Vuoden 2016 alussa astuu voimaan kaatopaikkaamiskielto biohajoavalle jätteelle. Käytännössä se tehostaa lajittelua kotitalouksissa entisestään.

- Jos syntypaikalla jäte lajitellaan mahdollisimman hyvin, niin se on jo puoli voittoa, toteaa Mäkinen.

Siinä missä kuluttaja lajittelee jätteensä hyvin, lupaa myös Vantaan Energian jätteenpolttolaitos käyttää roskat energiatehokkaasti. 95 prosenttia jätteestä saadaan hyötykäyttöön ja ainoastaan 5 prosenttia menee enää taivaalle. Savukaasun putsausjärjestelmä puolestaan huolehtii, että päästörajoitus alittuu nykyisellään puolella.

Energiayhtiön mukaan voimala vähentää energialaitoksen fossiilisten polttoaineiden käyttöä vajaan kolmanneksen vuodessa ja hiilidioksidipäästöjä Vantaalla noin viidenneksen vuodessa.