Eläkeiän nosto toisi Alzheimer-potilaat työterveyteen

Eläkeiän nostaminen asettaisi muun muassa työterveyshuollon uudenlaisten haasteiden eteen, sillä muistisairaudet lisääntyvät väestön ikääntyessä. Jos työurat pitenisivät, työelämässä olisi nykyistä enemmän muistisairaita.

politiikka
Vanhuksen kädet tietokoneen näppäimistöllä.
Yle

Muistisairaiden määrä lisääntyy Suomessa rajusti tulevina vuosina, kun ihmiset elävät yhä vanhemmiksi.

Nimenomaan korkeaa ikää pidetään yleisimpänä muistisairauksien alullepanijana.

– Muun muassa Lahden seudulla yli 75-vuotiaiden määrä kaksinkertaistuu tulevien vuosikymmenten aikana, geriatrian erikoislääkäri Sirkku Lavonius kertoo esimerkkinä.

Ikääntyvän väestön halutaan myös jatkavan työelämässä yhä pitempään. Hallituksen kaavailuissa on, että suomalaisten työuria pidennettäisiin vuoden 2017 alusta alkaen.

Eläkeneuvotteluita käydään parhaillaan.

Lahden kaupunginsairaalassa työskentelevä geriatrian erikoislääkäri Lavonius näkee eläkeiän nostossa positiivisia puolia. Pitempi työura saattaa jopa jarruttaa muistisairauksien lisääntymistä, hän arvioi.

– Jos ihminen jatkaa työelämässä mahdollisimman pitkään, se on hyvä asia. Ihmisille työ on tärkeä asia, ja usein työ parantaa elämänlaatua.

Alzheimerin esiintyvyys kaksinkertaistuu jokaisen viiden vuoden välein noin 65-ikävuodesta alkaen.

Teemu Paajanen

Työterveyslaitoksen johtava psykologi Teemu Paajanen uskoo myös, että työelämä aktivoi aivoja, mikä taas myöhentää muistisairauksien puhkeamista.

Hänen mukaansa nykyinen työelämä on kuitenkin usein henkisesti niin kuormittavaa, että se altistaa stressitiloille ja uupumukselle.

– Pitkittyneen negatiivisen stressin ja masennuksen tiedetään vaikuttavan muun muassa hippokampuksiin, jotka ovat keskeisiä aivoalueita muistitoiminnoissa, hän sanoo.

Hän huomauttaa, että negatiivisen stressin vaikutuksista muistisairauksien syntyyn ei ole kiistatonta näyttöä. Yhteys on kuitenkin mahdollinen.

– Masennuksen tiedetään lisäävän muistisairauden riskiä, mutta pitkäkestoisten stressitilojen ja työuupumuksen yhteydestä muistisairauksiin ei ole vielä riittävästi tutkimustietoa. On kuitenkin mahdollista, että nekin lisäävät sairastumisriskiä.

Uusi haaste työterveyshuollolle

Jos eläkeikää nostetaan niin paljon, että yhä useampi työtä tekevä ihminen on yli 65-vuotias, muun muassa Alzheimerin tauti voi yleistyä työikäisten keskuudessa merkittävästi.

– Alzheimerin esiintyvyys kaksinkertaistuu jokaisen viiden vuoden välein noin 65-ikävuodesta alkaen. Eläkeiän nosto luonnollisesti lisää muistisairauksia työikäisten joukossa, Työterveyslaitoksen johtava psykologi Paajanen summaa.

– Tämä on tulevaisuudessa uusi haaste työterveyshuolloille ja työelämälle muutoinkin, hän sanoo.

Psykologi: Aivoterveyttä tärkeä edistää

Lisääntyvä muistisairaiden määrä, niin työelämässä kuin eläkeläisten joukossa, asettaa paineita terveydenhuollolle.

Jos ihminen jatkaa työelämässä mahdollisimman pitkään, se on hyvä asia.

Sirkku Lavonius

– Päättäjät tietävät, että ikääntyneiden määrä lisääntyy hurjasti. Sitä ei taida kukaan vielä osata arvioida, mitä ikäihmisten kaksinkertainen määrä oikeasti merkitsee. On selvää, etteivät nykyiset resurssit riitä vastaamaan hoidontarpeeseen, geriatrian erikoislääkäri Lavonius sanoo.

Johtavan psykologi Teemu Paajasen mukaan nyt tulisi varautua siihen, että muistisairaiden hoito vaatii jatkossa lisää resursseja ja rahaa.

Hintalapun suuruuteen voisi vaikuttaa jo nyt.

– Kansantaloudellisesti olisi äärimmäisen tärkeää edistää aivoterveyttä ja riittävän varhain aloitetulla lääkityksellä viivästyttää laitoshoitoon joutumista. Se on kallein vaihtoehto kaikista, Paajanen sanoo.

Tällä viikolla vietetään valtakunnallista Muistiviikkoa (siirryt toiseen palveluun). Maailman Alzheimer-päivää vietetään sunnuntaina 21. syyskuuta.