Vaasa ja Mustasaari testaavat uudenlaisia käytäntöjä vanhusten palvelutalossa

Vaasa on yhdessä Mustasaaren kanssa mukana kuntakokeilussa, jonka tarkoituksena on vähentää kuntien velvoitteita ja tehtäviä. Kokeilu toteutetaan Vaasaan Himalajankadulle vuonna 2015 valmistuvassa vanhusten palvelutalossa.

Vaasa
Hoitaja saattaa vanhusta.
Yle

Vaasa ja Mustasaari ovat mukana hallituksen kuntakokeilussa, jossa pyritään vähentämään kuntien velvoitteita ja tehtäviä. Valtioneuvosto päätti kokeilua koskevan lain sisällöstä viime viikolla.

Vaasan ja Mustasaaren kokeilu koskee kuntien toiminnan valvontaa. Se kohdistuu vuonna 2015 valmistuvaan uuteen vanhusten palvelutaloon. Suunnitelmaa tehdään parhaillaan ja sopimukset kirjoitetaan kuntien kanssa syksyn aikana.

– Voimme käyttää uudessa palvelutalossa osan henkilöstöbudjetista uudella tavalla siten, etteivät kaikki rahat mene sairaanhoitajien ja lähihoitajien palkkaamiseen, vaan voimme palkata taloon esimerkiksi kulttuurityöntekijän tai ostaa liikuntaseuroista työsuoritteita. Näin vanhukset saadaan mukaan aktiivisemmin, eikä arki ole vain sitä television edessä nuokkumista, kertoo Vaasan koti- ja laitoshoidon johtaja Matti Paloneva.

– Sekä omaa että aluehallintoviraston puolelta tulevaa valvontaa tarvitaan aina, mutta kokeilulla pyritään keventämään valvonta-asioita, ja tekemään niitä yhteistyössä eri tavalla kuin ennen, Paloneva jatkaa.

Kokeilussa seurataan, saadaanko uusilla toimintatavoilla säästettyä kunnan rahoja. Lisäksi asiakkaiden ja työntekijöiden kokemuksia kokeilusta kerätään. Etusijalla kuntakokeilussa ovat hallituksen mukaan kuitenkin kuntien säästöt ja palvelujen tarjoamisen yksinkertaistaminen sekä halvemmalla tuottaminen.

– Kuntatalous on jo nyt tiukilla ja tiukkenee entisestään eli tarkoituksena on miettiä sitä, miten kunnat pystyvät tuottamaan riittävän hyvää palvelua vanhuksille eri tavalla kuin ennen ja vähän halvemmalla siten, että kuntien rahkeet siihen riittävät, Paloneva sanoo.