Viranomaiset tarkastavat nettikirjoittelun kohteeksi joutuneen lastenkodin

Itä-Suomen aluehallintovirasto käy tarkastuskäynnillä nettikirjoittelun kohteeksi joutuneessa lastenkodissa. Facebookissa on levinnyt laajalle kirjoitus, jonka mukaan lastenkodissa kohdeltaisiin lapsia epäasiallisesti. Poliisi tutkii kirjoitusta epäiltynä kunnianloukkauksena.

lastenkodit
Lapsi leikkii leikkihevosella.
Toni Pitkänen / Yle

Aluehallintovirasto tekee tarkastuskäynnin nettikirjoittelun kohteeksi joutuneeseen itäsuomalaiseen lastenkotiin. Facebookissa on jaettu tuhansia kertoja kirjoitusta, jonka mukaan koillissavolaisessa lastenkodissa kohdeltaisiin lapsia epäasiallisesti.

– Siellä myös kunnan viranomaiset tutkivat asiaa, mutta mekin käymme paikan päällä. Lastensuojeluyksiköitä koskevissa epäkohtailmoituksessa pääsääntö on, että pelkkä kirjallinen selvitys tilanteesta ei riitä. Valvontakäynneillä annamme mahdollisuuden myös nuorille tulla kuulluksi, Itä-Suomen aluehallintoviraston sosiaalihuollon ylitarkastaja Sirkka Koponen toteaa.

Lastenkodin henkilöstö teki Facebook-kirjoituksesta rikosilmoituksen ja poliisi tutkii kirjoitusta epäiltynä kunnianloukkauksena.

Tarkastuskäyntejä tavallista enemmän

Koponen kertoo, että viranomaiset tekevät pääsääntöisesti valvontakäynnin lastenkotiin, josta on tehty epäkohtailmoitus. Tänä vuonna ilmoitukseen perustuvia tarkastuskäyntejä on tehty Itä-Suomessa kuusi.

Lastensuojeluyksiköitä koskevissa epäkohtailmoituksessa pääsääntö on, että pelkkä kirjallinen selvitys tilanteesta ei riitä.

Sirkka Koponen

– Se on tavallista enemmän. Pääasiassa asiat on saatu kuitenkin korjattua ohjauksella ja valvonnalla.

Lastensuojelua koskevat kuten muutkin sosiaalihuollon kantelut ovat lisääntyneet viime vuosina. Lastenkodeista tehdään kanteluita yleensä vain muutamia vuodessa.

Viime vuonna sosiaalihuollon kantelu- ja valvonta-asioiden kokonaismäärä Itä-Suomen aluehallintovirastossa lisääntyi noin viidenneksellä verrattuna vuoteen 2012. Yhteensä kanteluita ja valvonta-asioita tuli vireille viime vuonna 199 ja ratkaisuja näissä asioissa tehtiin 207.

Lähes puolet eli 44 prosenttia sosiaalihuollon kantelu- ja valvontapäätöksistä koski lapsia ja lapsiperheitä eli lastensuojelua huolto- ja tapaamisoikeutta sekä päivähoitoa.