Into verkostoitua nostaa yliopistojen matkakuluja

Matkakulut yliopistoissa ovat 2000-luvulla kasvaneet voimakkaasti. Muutama vuosi sitten tehty yliopistouudistus on pannut yliopistoja kulukuurille, mutta kansainvälisestä verkostoitumisesta ne ovat halunneet pitää kiinni.

Kotimaa
Lontoo ilmasta kuvattuna.
Tal Cohen / EPA

Suomen suurimman yliopiston, Helsingin yliopiston matkakulut olivat viime vuonna 16 miljoonaa euroa, pari prosenttia vuosibudjetista. Matkakulut ovat sillä ja monella muulla yliopistolla kuitenkin kasvaneet vuosi vuodelta.

– Selkeästi yleisin matkakohde on Lontoo. Ja kaksi heti perässä tulevaa on Tukholma ja Kööpenhamina, Helsingin yliopiston hallintojohtaja Esa Hämäläinen kertoo.

Tyypillinen matkustaja on esimerkiksi tutkimuskonferenssiin osallistuva tutkija, professori tai yliopisto-opettaja.

Valtiokonttorin Yle Uutisille kokoamista tiedoista käy ilmi, että yliopistot ovat panneet vuosina 2000–2009 matkakuluihin jatkuvasti lisää rahaa.

Muutamassa yliopistossa kulut jopa kaksinkertaistuivat kyseisenä aikana, mutta esimerkiksi Lapin yliopistossa lisäystä oli noin seitsemän prosenttia.

– Lapin yliopistossa varmaan historiallisesti on noudatettu kohtuullisen tiukkaakin matkustuspolitiikkaa eli on menty vain silloin kun on äärettömän tarpeellista, hallintojohtaja Markus Aarto Lapin yliopistosta sanoo.

Yliopistojen matkakulut 2000-2009
Yle Uutisgrafiikka

Vuonna 2010 tehty yliopistouudistus toi mukanaan säästöpaineita ja irtisanomisiakin. Kansainvälistyminen on avainsana siihen, miksei yliopistoissa ole tingitty matkakuluissa. Päinvastoin, kulut ovat viime vuosina jatkaneet kasvuaan.

– Jos otetaan yhden alan tutkija, niin hänen lähimmät kollegansa ovat usein ulkomailla. Se on tavallaan lähtökohta, että kollegoiden kanssa tehtävä yhteistyö edellyttää myös matkustamista, hallintojohtaja Esa Hämäläinen sanoo.

Valtiokonttori ei enää seuraa yliopistojen matkakuluja, koska yliopistot eivät ole uudistuksen jälkeen olleet valtion tilivirastoja.

Työnantajana 14 yliopistoa kuuluvat nyt Elinkeinoelämän keskusliiton alle perustettuun Sivistystyönantajat-yhdistykseen, jolla ei ole esittää koottua tietoa matkakuluista eri yliopistoissa.

Yle Uutisten neljältä yliopistolta pyytämistä matkakuluista käy ilmi, että matkustamiseen käytetty summa on tasaisesti kasvanut vuoden 2010 jälkeen.

Yliopistojen matkakulut 2010-2013
Yle Uutisgrafiikka

Reissupäiviä ehkä lisää

Yliopistot rahoittavat matkoja lähinnä niin sanotusta hankerahasta, joka on saatu esimerkiksi Suomen Akatemialta, EU:lta tai valtion innovaatiorahoittaja Tekesiltä.

Itä-Suomen yliopistossa arvioidaan, että hankerahan rooli kasvaa, sillä valtio jatkanee leikkauksia perusrahoituksesta. Matkapäiviä on tulossa lisää.

– Meidän täytyy sitten entistä enemmän sitten ponnistella sen puoleen että me saadaan tätä kilpailtua, täydentävää rahoitusta maailmalla, hallintojohtaja Tuomo Meriläinen Itä-Suomen yliopistosta miettii.