Poroaita - metsäkanalintujen surma vai ei?

Lapissa tutkitaan, missä määrin rautalankaiset poroaidat koituvat metsäkanalintujen kuolemaksi. Suomen Luonto -lehdessä julkaistun artikkelin mukaan poroaidat surmaisivat 40 000 kanalintua vuodessa. Aitaan lentävä lintu katkaisee siipensä ja kuolee.

luonto
Vuorkágovas cagganáidi Sattasniemi balgosis.
Elina Melamies / Yle
Raja-aita Angelintien varressa
Metsästäjä Kari Välikangasta, Arktisen keskuksen projektikoordinaattoria Markku Vierelää ja Paliskuntain Yhdistyksen puheenjohtajaa Jukka Knuutia haastattelee Jorma Korhonen. Kuva: Susanna Guttorm / Yle

Paliskuntain Yhdistys pitää poroaitoihin kuolleiden kanalintujen määrää liioitteluna ja koko ongelmaa metsästäjien paisutteluna.

Nyt kuitenkin tuon ongelman laajuus tutkitaan, ja samalla yritetään löytää keinoja ehkäistä kanalintujen törmäilyjä poroaitoihin. EU-hanketta isännöi Lapin yliopiston Arktinen keskus (siirryt toiseen palveluun). Projektikoordinaattori on Markku Vierelä.

– Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa aitojen haitoista riistaeläimille. Tutkimuksessa muun muassa vertaillaan erilaisten merkintätapojen tehokkuutta estää törmäykset suhteessa niiden rakentamis- ja materiaalikustannuksiin ja muihin ominaisuuksiin.

– Tutkimustulosten perusteella laaditaan suositukset uusien ja vanhojen aitojen merkitsemistarpeesta ja merkitsemistavasta. Tuloksia voidaan hyödyntää tulevien aitojen rakentamisvaiheessa sekä jo olemassa olevien aitojen kehittämisessä riistaturvallisemmiksi.

Riistaeläimet, kuten metsäkanalinnut sekä sorkkaeläimet, ovat alttiina törmäyksille maastossa sijaitseviin aitarakennelmiin. Hirvieläimet myös vahingoittavat aitoja törmäyksissä ja lisäävät aitojen korjaustarvetta.

Poronhoitoalueella aitarakenteet liittyvät useimmiten porotalouden tarpeisiin. Niiden kokonaismäärä on arviolta yli 10 000 kilometriä.