Tutkimus: Rauhoittavat lääkkeet voivat altistaa Alzheimerille

Bentsodiatsepiineja käyttäneiden sairastumisriski Alzheimiriin on noin 40–50 prosenttia suurempi verrattuna samanikäisiin, jotka eivät käytä lääkkeitä.

terveys

Rauhoittaviin lääkkeisiin lukeutuvia bentsodiatsepiineja käyttävät voivat sairastua muita herkemmin Alzheimerin tautiin, uusi tutkimus osoittaa. Yhteys on uskottava, sillä bentsodiatsepiinit on aiemmin yhdistetty muistin ja muiden kognitiivisten mielentoimintojen lievään heikentymiseen.

Ranskalais-kanadalaisen tutkijaryhmän mukaan riski suurenee etenkin potilailla, jotka käyttävät pitkävaikutteisia bentsodiatsepiineja, ja joiden lääkitys jatkuu yli kolme kuukautta. Verrattuna samanikäisiin, jotka eivät käytä bentsodiatsepiineja, lääkkeitä käyttäneiden sairastumisriski on noin 40–50 prosenttia suurempi.

Tutkimukseen osallistui 1 800 yli 66-vuotiasta hiljattain Alzheimer-diagnoosin saanutta ja 7 200 tervettä verrokkia. Potilailta oli saatavilla tiedot lääkityksistä kuudelta vuodelta ennen Alzheimerin taudin toteamista

Aiempien tutkimusten valossa betsodiatsepiinien ja dementian yhteys on uskottava, mutta on myös mahdollista, että osa potilaista saa bentsodiatsepiineja oireisiin, jotka ennakoivat dementian kehittymistä. Tutkijat toivovatkin, että yhteyttä tutkittaisiin lisää, mutta suosittavat samalla, että potilaiden lääkitykset pidettäisiin mahdollisimman lyhyinä, ja niissä suosittaisiin lyhytvaikutteisia lääkkeitä.

Tutkimus julkaistiin British Medical Journalissa (siirryt toiseen palveluun).

Lähteet: Uutispalvelu Duodecim