Vantaan muinaisjäänteet tutkitaan erikoiskameralla Oulussa

Vantaalta löytyneet 5 500 vuotta vanhat savihahmot kuvataan Oulussa erikoiskameralla. Erikoiskameran avulla arkeologisista löydöistä saadaan uutta tietoa vahingoittamatta arvokkaita muinaisjäänteitä.

Kuva: Yle / Petteri Juuti

Vantaalta löytyneista kivikautisten suomalaisten elämästä kertovia saviesineitä ei aiemmin ole päästy tutkimaan erityisen tarkasti, koska esineitä ei ole haluttu vahingoittaa.

Oululaisen SPECIM:in hyperspektrikameralla arvokkaat figuurit kuvataan ilman, että niihin tarvitsee kajota. Hyperspektrikamera käyttää ihmissilmälle näkymättömiä valon aallonpituuksia.

Spektrikameralla otettujen kuvien avulla saadaan mittaustuloksia, joista voidaan päätellä esimerkiksi sellaisia asioita, onko tutkittavien esineiden pinnalla eloperäisiä aineita,  kuten veren tai rasvan jäänteitä.

Arvokuljetus vaatii saattajan

Kaksi figuureista löydettiin kesällä 2014 Tiedekeskus Heurekan, Helsingin yliopiston alumnitoiminnan ja arkeologi Jan Fastin yhteistyössä järjestämillä yleisökaivauksilla Vantaan Jokiniemessä, muut on löydetty samasta paikasta jo aiemmin.

Jokiniemen  alueen muinaiset asukkaat metsästivät etupäässä hylkeitä sekä hirviä. Myös kalastus on ollut tärkeä elinkeino. Alueella asunutta yhteisöä voi pitää kivikauden mittapuun mukaan suurena, sillä heidän jälkeensä on jäänyt paljon esineistöä.

Kansallisomaisuutta olevia figuureja pitää käsitellä äärimmäisen varovasti, joten arkeologi Jan Fast tuo figuurit henkilökohtaisesti yhden päivän mittaiselle vierailulle Ouluun.