Alvar Aallon kirjasto palautetaan Seinäjoella alkuperäiseen asuun

Alvar Aallon kirjasto nykyaikaistuu alkuperäistä Aaltoa kunnioittaen Seinäjoella. Lukusali palautuu lukusaliksi mustikkalamppuineen ja ylimääräiset hyllyt poistetaan. Haasteita riittää, kun nykytekniikka piilotetaan 1960-luvun rakennukseen ja uusi Apila-kirjasto yhdistetään maanalaisella käytävällä Aallon alkuperäiseen kirjastorakennukseen.

Kuva: Pasi Takkunen/Yle

Seinäjoen Aalto-keskuksen arvokas Alvar Aallon suunnittelema kirjastorakennus on remontissa. Tai oikeastaan puhutaan remontista, restauroinnista ja konservoinnista.

– Sisärakentamisen osalta raskasrakentaminen on siinä vaiheessa, että se on kellaritasolla tehty, sanoo Seinäjoen kaupunginarkkitehti Jussi Aittoniemi.

Aallon kirjaston kellariosissa on Aittoniemen mukaan uusittu seiniä ja lattiarakenteita, ja tällä hetkellä valmistellaan uuden talotekniikan asennusta.

– Ilmanvaihtojärjestelmä ja sähköasennukset ovat nyt tekeillä. Vesikatto on myös työn alla ja saataneen valmiiksi lähiviikkoina, Aittoniemi luettelee.

Moninkertaisesti tekniikkaa vanhoissa puitteissa

Alvar Aallon kirjasto toimi Seinäjoen pääkirjastona vuosina 1965-2012. Viisikymmenvuotisjuhliinsa valmistautuvan kirjastorakennuksen päivittäminen nykyaikaan Aallon työtä kunnioittaen on remontoijille haaste.

Alvar Aallon kirjaston vanha kirjamonttu. Kuva: Seinäjoen kaupunki

– On pidettävä huolta, että kun esimerkiksi ilmanvaihto muutetaan nykyaikaiseksi, niistä ei tule näkyvää muutosta arkkitehtuuriin, Jussi Aittoniemi sanoo.

– Käytännössä haasteellisinta on uuden tekniikan sijoittaminen vanhoihin puitteisiin. Täällä ylimääräistä tyhjää tilaa on oikeastaan hyvin vähän ja olemassaoleviin puitteisiin on saatava sovitettua moninkertainen määrä tekniikkaa verrattuna alkuperäiseen tilanteeseen, tietää myös Aallon kirjaston remonttiurakkaa toteuttavan Arkkitehdit Mustonen Oy:n arkkitehti Tapani Mustonen. Hänelle Aallon rakennukset ovat tuttuja useasta aiemmastakin kohteesta.

Alvar Aallon suunnittelema kirjastosali on näyttävä ja tulee olemaan sitä jatkossakin.

– Monesti Aallolle on ollut tunnusomaista, että julkisivut ovat hiukan sekundaarisia sisätilojen avaruuden, monipuolisuuden ja tilallisuuden kanssa. Täällä aula ja kirjamonttu ovat maisemaltaan ja valoltaan ensiluokkaisia. Täällä on se päätila, joka on suuressa varjeluksessa, Tapani Mustonen sanoo.

Mustikkavalaisimet konservoidaan lukusaliin

Kasvavassa Seinäjoen kaupungissa kirjasto kävi vuosien saatossa ahtaaksi. Aallon kirjaston alkuperäisten hyllyjen väliin lisättiin uusia hyllyjä jo 1970-luvulla Jussi Aittoniemi tietää.

Kirjaston vanhat mustikkavalaisimet konservoidaan alkuperäisiksi. Kuva: Seinäjoen kaupunki

– Suurin ja käyttäjille näkyvin muutos onkin se, että kirjasto palautetaan kalustukseltaan siihen väljyyteen, mihin se on tarkoitettu, Aittoniemi kertoo.

– Myös alkuperäinen lukusali palautetaan sen mukaiseksi, mitä Aalto suunnitteli. Sinne saadaan palautettua muunmuassa alkuperäiset, niinsanotut mustikkavalaisimet, Jussi Aittoniemi iloitsee. Valaisimet on laitettu talteen kolmisenkymmentä vuotta sitten ja ne joudutaan Aittoniemen mukaan konservoimaan kokonaan. Tämän hetken tiedon mukaan ne ovat sen jälkeen käyttökuntoisia.

Lisää valoa lamppujen sisuskaluja muuttamalla

Alvar Aallolle valo ja valaistus oli tärkeää. Se on tärkeää myös kunnostajille.

– Lähtökohta on, että vanhaa valaistusta on tehollisesti liian vähän ja sitä pitää tehostaa, Tapani Mustonen selittää.

– Täällä pystytään vanhojen valaisimien sisuskaluja muuttamaan ja aputiloihin suunnittelemaan sellaisia valoja, jotka eivät ole ristiriidassa vanhan kokonaisuuden kanssa, Tapani Mustonen sanoo.

Myös luonnonvalo huomioidaan.

– Sitä varjellaan, että luonnonvalon ja heijastuvan luonnonvalon eteen, esimerkiksi kattopintoihin, ei tule ylimääräisiä ilmaisimia tai valaisimia, Mustonen vakuuttaa.

Yksi kirjasto – kaksi rakennusta

Aallon kirjasto ja Seinäjoen Apila-kirjasto sijaitsevat vierekkäin ja ne ovat jatkossa yhdistettyinä toisiinsa yhdyskäytävällä.

– Tavoite on, että tämä koettaisiin yhdeksi kirjastoksi, vaikka onkin kaksi eri rakennusta, Jussi Aittoniemi sanoo.

Kirjastorakennukset yhdistyvät jatkossa toisiinsa nuorten kautta.

– Uuden Apila-kirjaston nuortenosasto ja musiikkiosasto tulevat työntymään tänne vanhaan kirjastoon niin, että rakennusten välinen tilaraja saadaan kokemukseltaan mahdollisimman ohkaiseksi.

Aallon kirjastorakennuksen alakertaan onkin luvassa soittohuoneita ja pieniä teatteritiloja. Muuten vanhassa kirjastossa ovat jatkossa aikuisten osastolla taide-, historia- ja elämäkertatyyppiset teokset ja lastenosastolla valmius esimerkiksi koululaisryhmien toimintojen toteuttamiseen.

– Lähtökohta tilaohjelmassa oli, että saadaan sekä lasten- että aikuistenosasto alkuperäisen kohderyhmänsä käyttöön, jotta kalustuksen mittakaava pysyy tarkoituksenmukaisena, Jussi Aittoniemi selittää.

Valmistumispäivää mahdoton sanoa

Jussi Aittoniemen mukaan Aallon kirjastotalon "iso rakentaminen" on tarkoitus saada valmiiksi vielä tänä vuonna. Koska kirjasto on kokonaan valmis, onkin sitten eri asia.

– Sitä, miten kauan konservoiva, palauttava ja restauroiva työ kestää, ei pysty sanomaan. Toki rakennus voidaan kyetä ottamaan käyttöön, vaikka jotain olisi kalustollisesti vielä kesken, Jussi Aittoniemi miettii.

Aittoniemi sanoo, että hankkeen määrärahavaraus pitää ainakin vielä, eikä Seinäjoen kaupungin tiukka taloustilannekaan ole remontin uhkana. Ainakaan vielä.

– Kukaan ei ole uskaltanut ehdottaa remontin keskeytymistä heikon taloustilanteen vuoksi.