Hyppää sisältöön

Tuulivoimalla edelleen iso tuki, vaikka kannatus hiukan notkahti

Kriittisyys tuulivoimaloita kohtaan on vuoden aikana hiukan lisääntynyt. Valtaosa tuulivoimapaikkakunnilla asuvista on kuitenkin tuulivoimaloiden kannalla, selviää neljällä tuulivoimapaikkakunnalla tehdystä kyselystä.

Kuva: Hannu Karjalainen / Yle

Tuulivoimayhdistyksen Taloustutkimuksella kesällä teettämästä kyselystä käy ilmi, että kriittinen suhtautuminen tuulivoimaan on vuoden aikana hiukan lisääntynyt. Viime kesänä tuulivoimaan suhtautui myönteisesti 81 prosenttia vastaajista, kun luku vuotta aikaisemmin oli 86 prosenttia.

Valtaosa asukkaista kuitenkin katsoo, että kotikuntaan valmistuneista tuulivoimaloista ei ole häiriötä. Lisätuulivoiman rakentamisesta omaan kuntaan mielipiteet jakautuvat lähes tasan. Puolet vastustaa ja puolet kannattaa. Lisärakentamista perustellaan muun muassa taloudellisiilla ja imagosyillä.

Kysely tehtiin puhelinhaastatteluna Iissä, Simossa, Tervolassa ja Merijärvellä. Haastateltavia oli 770 ja tilastollinen virhemarginaali on suurimmillaan noin plus/miinus 3,5 prosenttiyksikköä.