Nouseeko Kankaanpäästä uusi Nokia? – Elastinen elektroniikka mahdollistaa uusia innovaatioita

Tampereen tekninen yliopisto hakee Satakuntaliitolta rahoitusta uudenlaisen elastisen elektroniikan tutkimus- ja kehitystoimintaa varten. Elastisessa elektroniikassa komponentit ja piirilevyt korvataan venyvillä rakenteilla. Uutta teknologiaa voidaan hyödyntää esimerkiksi lääketieteessä ja urheiluvälineissä.

talous
Tietoliikenne, tietotekniikka
Brand X Pictures / YLE

Tampereen teknillisen yliopiston tutkijat ovat kehittäneet Kankaanpäässä puettavaa teknologiaa jo kymmenisen vuotta. Nyt hanke on saamassa jatkoa ja saattaa tuoda kaupalliseen tuotantoon aivan uudenlaisia elektronisia laitteita ja sovelluksia.

– Elastisen elektroniikan kehittäminen on maailmanlaajuisestikin aika uusi asia. Meillä on siihen hyvät lähtökohdat. Kankaanpäässä on tutkittu joustavaa elektroniikka ja tekstiilielektroniikkaa pitkään. Nyt laajennetaan tutkimusta elastisen elektroniikan alueelle, kertoo Tampereen teknillisen yliopiston professori Jukka Vanhala.

Moneen muovautuvaa tekniikkaa

Perinteisesti elektroniikka ymmärretään kovina kappaleina, esimerkiksi piirilevyinä ja komponentteina. Uudenlainen teknologia muuttaa muotoaan käyttötarkoituksen mukaan.

– Elastisessa elektroniikassa erilaisista rakenteista tehdään venyviä. Niitä voidaan muotoilla erilaisille pinnoille tai muotoaan muuttaviin kohteisiin. Esimerkiksi ihon pinnalle tai implantteihin, Jukka Vanhala valaisee.

Kehityksessä kaupallisia sovelluksia

Tutkimuksen toivotaan poikivan uusia innovaatioita käytännön sovelluksiksi asti.

Vielä ei osata edes arvailla mitä keksintöjä uusi teknologia voi mahdollistaa.

Professori Jukka Vanhala.

– Suomalaisessa innovaatiojärjestelmässä on tunnistettu ongelma, että tutkimustulokset realisoituvat huonosti kaupallisiksi tuotteiksi. Nyt on tarkoitus, paitsi kehittää uutta teknologiaa, myös tuoda sitä lähemmäs yrityksiä ja kaupallistumista, Jukka Vanhala kertoo.

Elastisen elektroniikan käyttömahdollisuuksia löytyy ainakin hyvinvointiteollisuuden ja lääketieteen saralta. Uutta teknologiaa kehitettäessä ei kuitenkaan aina voida ennustaa millaisia keksintöjä tutkimus tuo tullessaan.

– Kun luodaan uutta, ei voida koskaan tietää mitä se tuo tullessaan. Elastinen elektroniikka soveltuu ainakin sellaiseen teknologiaan, joka on käyttäjää lähellä. Esimerkiksi puettava urheiluelektroniikka. Mutta vielä ei osata edes arvailla mitä keksintöjä uusi teknologia voi mahdollistaa, Jukka Vanhala pohtii.

Tutkijat odottavat hankkeelle rahoituspäätöstä. Mikäli rahoitus toteutuu Tampereen teknillinen yliopisto toivoo, että tutkimushankkeen tulokset päätyvät mahdollisimman monen yrityksen käyttöön.

– Toivotaan, että mahdollisimman moni yritys näkee elastisessa elektroniikassa sovellusmahdollisuuksia ja tulee hankkeeseen mukaan. Tämä on julkisella rahoituksella toteutettava tutkimus- ja kehityshanke. Tulokset ovat julkisesti saatavilla. Pyrimme markkinoimaan uutta teknologiaa mahdollisimman laajaan käyttöön.