Niinistö huolissaan yrityksistä estää Venäjän alkuperäiskansajohtajien saapuminen YK:n maailmankonferenssiin

Suomen presidentti sanoi maanantaina alkuperäiskansojen maailmankonferenssin avauksessa YK:n päämajassa, että alkuperäiskansoilla tulisi olla oikeus osallistua itseään koskevien asioiden valmisteluun Yhdistyneissä kansakunnissa. Siksi olemme huolissamme esiin tulleista yrityksistä estää Venäjältä tulevien alkuperäiskansojen edustajien saapuminen tänne paikalle, Niinistö lausui.

Yle Saame
Sauli Niinistö WCIP:s 22.9.2014
UN TV

Suomen presidentti Sauli Niinistö avasi maanantaina YK:n alkuperäiskansojen maailmankonferenssin Länsi-Euroopan puolesta.

Puheenvuorossaan Niinistö sanoi, että on suuri kunnia saada puhua ensimmäisessä Yhdistyneiden kansakuntien alkuperäiskansojen maailmankonferenssissa.

– Alkuperäiskansojen edustajien osallistuminen konferenssiin ja sen valmisteluihin tekee tästä tapahtumasta erityisen tärkeän meille kaikille. Se vahvistaa yhteistä sitoutumistamme Yhdistyneiden kansakuntien alkuperäiskansojen oikeuksia koskevaan julistukseen.

Niinistö nosti esille Venäjän alkuperäiskansajohtajien tilanteen

Niinistön mielestä konferenssi on merkittävä askel kohti Altassa vuosi sitten annettujen suositusten toteutumista.

– Alkuperäiskansoilla tulisi olla oikeus osallistua itseään koskevien asioiden valmisteluun Yhdistyneissä kansakunnissa. Siksi olemme huolissamme esiin tulleista yrityksistä estää Venäjältä tulevien alkuperäiskansojen edustajien saapuminen tänne paikalle.

Yleisö palkitsi Niinistön kannanoton spontaaneilla ablodeilla.

Viimeisimpien tietojen mukaan Kuolan saamelaisten parlamentin puheenjohtaja Valentina Sovkina on vihdoin matkalla New Yorkiin. Tuntemattomat tahot ja Venäjän poliisi pysäyttivät hänet lauantaina ja estivät hänen pääsynsä hänen alkuperäiselle lennolleen.

"Alkuperäiskansojen osallistuminen myös kansallisen tason päätöksentekoon on erittäin tärkeää"

Niinistön mielestä alkuperäiskansojen osallistuminen myös kansallisen tason päätöksentekoon on erittäin tärkeää.

– Eri maiden menettelytavat vaihtelevat, mutta tavoitteena pitäisi olla yhteisymmärryksen löytyminen hyvässä yhteishengessä. Suomessa laki velvoittaa viranomaisia neuvottelemaan alkuperäisiä saamelaiskansoja edustavien saamelaiskäräjien kanssa. Suomen hallitus on viime aikoina tehnyt yhteistyötä saamelaiskäräjien kanssa kuulemisvelvollisuuden laajentamisesta. Suunniteltu uudistus toteuttaa vapaaehtoisen, ennalta annetun ja tietoon perustuvan suostumuksen käsitettä, Niinistö avasi Suomen tilannetta.

Puheessaan presidentti mainitsi Suomen saamelaisnuorten päättäväisen pyrkimyksen edistää osallistumistaan kulttuuriin ja politiikkaan perustamalla nuorisoneuvoston. Hän puhui myös kielten elvyttämisen tehokkaista tuloksista Suomessa.

"Myös YK:n on kuunneltava alkuperäiskansojen ääntä"

Lopussa Niinistö käsitteli Suomen roolia arktisella alueella.

– Pohjoismailla on pitkät yhteistyön perinteet saamelaisten ja grönlantilaisten edustuselinten kanssa. Rajat ylittävä yhteistyö on tärkeää yhteisten ratkaisujen löytämiseksi yhteisiin haasteisiin. Kansainvälistä yhteistyötä tehdään esimerkiksi luonnon monimuotoisuuteen liittyvissä asioissa.

– Eri sidosryhmien välisessä yhteistyössä on omat haasteensa. Kaikkien kannalta parhaisiin tuloksiin päästään ainoastaan kaikkien sidosryhmien välisellä aidolla vuoropuhelulla. Tästä syystä myös Yhdistyneiden kansakuntien on kuunneltava alkuperäiskansojen ääntä, Niinistö päätti avajaispuheenvuoronsa.

Niinistön puhe englanniksi (siirryt toiseen palveluun)