Pieniä synnytyssairaaloita uhkaava asetus hyväksyttiin

Lakkautusuhan alla ovat muun muassa Savonlinnan, Porvoon, ja Salon synnytysyksiköt.

politiikka

Sosiaali- ja terveysministeriö on hyväksynyt päivystysasetuksen, jonka johdosta pieniä synnytyssairaaloita uhkaa lakkauttaminen. Tänään tiistaina annetun asetuksen mukaan synnytystoiminta sairaalassa edellyttää vähintään noin tuhatta synnytystä vuodessa.

Ministeriön mukaan näin taataan hyvä valmius hätätilojen hoitoon. Synnytyksiä hoitavassa sairaalassa on oltava esimerkiksi päivystystiimi keisarileikkauksia varten.

STM:n lääkintöneuvoksen Timo Keistisen mukaan pienet synnytyssairaalat voivat kuitenkin hakea poikkeuslupaa, jos potilasturvallisuus voi lakkautuksen takia vaarantua tai matka synnytyssairaalaan kasvaa kohtuuttoman pitkäksi.

Uuden asetuksen takia lakkautusuhan alla ovat muun muassa Savonlinnan, Porvoon, ja Salon synnytysyksiköt. Synnytysyksiköiden lakkautuksista päättävät kunnat ja sairaanhoitopiirit. Poikkeusluvat myöntää sosiaali- ja terveysministeriö.

Uusi asetus astuu voimaan synnytystoiminnan osalta ensi vuoden kesäkuussa.