Espoon opetuslautakunta: Koulukorjausten lykkäys tulee kalliiksi

Lautakunta arvostelee Espoon Tilakeskuksen suunnitelmia lykätä useiden huonokuntoisten päiväkotien ja koulujen korjaamista. Pelkona on myös oppilaiden oikeuden turvalliseen oppimisympäristöön vaarantuminen.

Kotimaa
Kenkiä koulun lattialla.
Yle

Espoon opetuslautakunta pelkää koulujen korjausten lykkäämisen tulevan vielä kalliiksi.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan mukaan Espoon Tilakeskuksen esittämä aikataulu koulujen ja päiväkotien korjaamiseksi voi myös vaarantaa oppilaiden oikeuden turvalliseen oppimisympäristöön. Lautakunta otti asiaan kantaa tiistain kokouksessaan.

Tilakeskus on myöhentänyt useiden huonossa kunnossa olevien koulujen peruskorjaussuunnitelmia.

Lautakunta huomauttaa, että tämä voi johtaa nopeisiin väistötilojen tarpeisiin ja tulla lopulta kalliimmaksi kuin remontit. Joissakin kohteissa tilapäisratkaisut voivat venyä jopa viiteen vuoteen.

Lautakunta vaatiikin, että korjaus- ja rakentamissuunnitelmat toteutetaan vähintään aiemmin esitetyssä aikataulussa.

Huolestuttavien kiinteistöjen lista on pitkä

Erityisen huolestuttavina lautakunta pitää Pohjois-Tapiolan päiväkodin, Paapuurin päiväkodin, Haukilahden ja Kaislikon päiväkodin ja avoimen päiväkodin, Matinkylän keskuksen päiväkodin ja Vermon päiväkodin sekä Karhuson koulun, Tuomarilan koulun, Meri-Matin koulun, Haukilahden koulun, Leppävaaran koulukeskuksen, Perkkaan koulun ja Tähtiniityn koulun lykkäämisiä.

Kannanotossa muistutetaan myös, että lapsimäärä sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa kasvaa Espoossa. Jos uusia tiloja ei rakenneta lapset joutuvat tilapäisiin ja epätarkoituksenmukaisiin tiloihin.

Lautakunta vaatii Tilakeskusta myös määrittämään tarkemmin uusien tilojen valmistuminen, jos investointi lyykkääntyy suunnitellusta. Pahimmillaan rakennukset voivat lautakunnan mukaan myöhästyä nykytyylillä kaksikin vuotta mikä vaikeuttaa mm. lasten sijoittamista päiväkoteihin ja kouluihin.

Lisäksi uudisrakennusten suunnittelussa olisi syytä kiinnittää erityishuomio kustannustehokkuuteen. Espoon koulut maksavat tällä hetkellä oppilaspaikkaa kohti jopa tuplaten muuhun Suomeen verrattuna.

Opetukseenkin halutaan lisää rahaa

Espoon opetuslautakunta vaatii muutenkin lisää rahaa kouluille ja päiväkodeille. Kaupungin ensi vuoden budjetti karsisi kouluista mm. avustajapalveluita sekä supistaisi iltapäivätoimintaa.

Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta ehdottaakin 1,5 miljoonan euron lisäystä talousarvioon erityisopetuksen ja avustajien turvaamiseksi. Varhaiskasvatukseen lautakunta haluaa lisärahaa runsaat miljoona euroa, jotta esimerkiksi kotihoidon Espoo-lisä voitaisiin pitää nykyisellään.