Asiantuntija: Laman vaikutukset lasten mielenterveyteen kestävät kymmeniä vuosia

Ylen aamu-tv:ssä keskustelleet asiantuntijat näkevät nykyisessä taloustilanteessa jatkumon 90-luvun lamasta. Lama koskee asiantuntijoiden mukaan konkreettisesti lapsiin ja seuraukset näkyvät pitkään.

Aamu-tv
Tiina Ristikari, Mika Panzar ja Olavi Sydänmaanlakka.
Tiina Ristikari, Mika Panzar ja Olavi Sydänmaanlakka keskustelivat aamu-tv:n Sari Huovisen kanssa laman vaikutuksesta lapsen mieleen.

Asiantuntijoiden mukaan laman aiheuttama taloudellinen epävarmuus heijastuu voimakkaasti lapsiin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkija Tiina Ristikarin mukaan lapset ovat hyvin perillä laman vanhemmille aiheutamista huolista, hämmennyksestä ja pelosta.

Kuluttajatutkimuskeskuksen tulevaisuudentutkija Mika Pantzar arvioi, että joitakin vuosia kestävän laman sosiaalipoliittiset seuraukset saattavat näkyä vuosikymmeniä.

- Nuoruudessa koetut vaikeudet kestävät tosi pitkään. Mielenterveyden asiantuntijat sanovat, että vasta nyt eletään aikaa, jolloin sota alkaa hävitä mielenterveyspotilaiden suurimpana ongelmana, koska sodan kokeneet lapset ja vielä niiden lapsenlapset ovat kokeneet sen. Eli kyllä se heijastuu tosi pitkään, sanoo Pantzar.

90-luvun leikkaukset voimassa edelleen

Tiina Ristikarin mukaan 90-luvun lamankin vaikutukset näkyvät edelleen siinä, että silloin karsittuja palveluita ei koskaan ole palautettu entiselleen. Ristikari mainitsee esimerkkeinä lapsiperheille suunnatut kotipalvelut ja ryhmäkoot kouluissa ja päiväkodeissa.

Myös Mielenterveyden Keskusliiton toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakka näkee nykyisen laman jatkumona 90-luvun lamasta. Hän ei usko, että paluuta 90-lukua edeltävään aikaan olisi olemassa, vaan pikemmin olisi opittava elämään nykyisessä jatkuvan murroksen ajassa. Tärkeänä hän näkee osallisuuden tunteen säilymisen.

- Minulla omien ihmisten kanssa työskennellessäni on herännyt se ajatus jo 90-luvulla, että mistä me sitä tyytyväisyyttä tai elämän osallisuuden tunnetta haetaan, sanoo Sydänmaanlakka.

Lamassakin pitäisi huolehtia lasten arjen sujumisesta

THL:n tutkimusten mukaan 90-luvun lama jätti lapsiin konkreettisia jälkiä. Niiden mukaan mielenterveyspalveluiden ja mielialalääkkeiden käyttö on lisääntynyt, rikollisuus on suorassa yhteydessä perheen taloudelliseen tilanteeseen, aborttien ja teiniraskauksien määrä näkyy selvästi sellaisten perheiden lapsissa, joita lama kosketti syvimmin, Ristikari luettelee.

Ristikari pitää tärkeänä lasten parempaa huomioon ottamista palveluissa, kun vanhemmilla on ongelmia.

- Meillä on hyvin konkreettisia asioita mitä aikuisten palveluissa voitaisiin tehdä, että lapsen arki sujuisi. Se on kuitenkin tärkeintä, että lapsi pääsisi ajoissa kouluun, saisi lämpimän aterian ja että arjen ympyrät – koulu, päiväkoti – sujuisivat, Ristikari sanoo.