Armeija: Vattajan ampumamelulle altistuu vain neljä asukasta

Puolustusvoimat on muuttanut tulkintaansa Lohtajan harjoitusalueen meluhaitoista. Kokkolan kaupunki ja puolustusvoimat ovat täysin eri linjoilla meluhaitoista ja ympäristöluvan tarpeesta alueelle. Koko maassa raskaiden aseiden melulle altistuu armeijan mukaan 4 000 asukasta, aiemman arvion mukaan tämä määrä löytyi jo Lohtajalta.

luonto
Polttoainesäiliöitä Vattajan ampuma-alueella.
Kalle Niskala / Yle

Kokkolan kaupunki on valittanut Vaasan hallinto-oikeuteen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen päätöksestä, jonka mukaan puolustusvoimat tarvitsee Lohtajan Vattajan harjoitusalueelle ympäristöluvan ainoastaan polttoaineen jakeluasemalle sekä kuorma-autojen ja muun kaluston varikolle. Kaupungin mielestä alueelle pitäisi saada kaikenkattava ympäristölupa.

Kokkola on vedonnut muun muassa Korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen, joka velvoittaa Santahaminan harjoitusalueen hakemaan ympäristöluvan raskasaseammunnoille. Vattaja kuuluu Natura 2000-verkostoon.

Yksi keskeisistä asioista pohdittaessa ympäristöluvan tarvetta on toiminnasta koituva melu. Puolustusvoimat vetoaa Ramboll Oy:n 2013 tekemään tutkimukseen, minkä mukaan Lohtajalla ympäristössä raskaiden aseiden melulle altistuvia asukkaita on neljä ja vapaa-ajan asuntoja 88. Selvityksen melualueet määräytyvät eniten ääntä tuottavien aseiden tai laukausmäärältään suurimpien aseiden perusteella eli käytännössä 23 mm ilmatorjuntakanuunojen perusteella.

– Näissä laskelmissa on siis mukana vain osa ammunnoista, niistä puuttuvat esimerkiksi räjäytykset ja laajalle kantautuva lentomelu, muistuttaa ympäristösihteeri Juhani Hannila.

Rambollin raportin mukaan koko maassa suositusarvon ylittävälle raskaiden aseiden ja räjäytysten melulle altistuu noin 4 000 asukasta ja noin 2 000 vapaa-a¡an asuntoa.

Vuonna 2005 samainen Ramboll teki puolustusvoimien tilauksesta Lohtajalla meluselvityksen. Tämän selvityksen mukaan laajimmillaan Vattajan ympäristössä liki 4 300 asukasta altistui raskaiden aseiden melulle.

Kaupunki: Myös Patrian toiminnasta lupaharkinta

Maavoimien esikunnan allekirjoittamassa lausunnossa sanotaan, että puolustusvoimille jää epäselväksi, mitä kaupunki ja kolme muuta valituksen tehnyttä tarkoittavat puhuessaan harjoitusalueesta toimintakokonaisuutena. Puolustusvoimien mukaan Vattajan aluetta ei voida käsitellä yhtenä toimintakokonaisuutena, koska eri toiminnat ja niiden ympäristövaikutukset voivat vaihdella paljon laajalla alueella.

Kokkolan kaupunki haluaa, että oikeus ottaisi samassa yhteydessä kantaa myös yritysten kuten Patrian harjoituksiin alueella. Samoin Vattajalla harjoituksia pitävät myös esimerkiksi poliisi, tulli ja eri yhdistykset. Vain puolustusvoimat saa erityiskohtelun ympäristölain säädöksissä.

Puolustusvoimien ja kaupungin lausunnot hallinto-oikeudelle myötäilevät pitkälle aikaisempia kannanottoja, myös ELY-keskus tyytyi vetoamaan aikaisempaan päätökseensä ympäristölupa-asiassa.