Stora Enson turvepalo on taltutettu

Turvesiilossa ollut turvepalo ei vaikuttanut Veitsiluodossa paperintuotantoon eikä pysäyttänyt voimalaitosta.

maastopalot
Voimalaitoksen turvesiilo.
Stora Enson tehdasalueella puretaan voimalaitoksen turvesiilon kattoa, jotta kaikki palopesäkkeet saadaan taltutettua.Taisto Saari/ Stora Enso

Stora Enson teollisuusalueella kytenyt turvepalo on saatu sammutettua. Palomiehet taltuttivat tulipaloa torstaina yöstä lähtien useiden tuntien ajan.

Tulipalo syttyi Stora Enson oman voimalaitoksen turvesiilossa ja siihen johtavan kuljettimen yläpäässä. Se ei vaikuttanut tehtaan paperintuotantoon eikä se pysäyttäntyt myöskään voimalaitosta, jossa siirryttiin käyttämään varajärjestelmää.

Turvesiilo oli palon syttymishetkellä puolillaan eli siellä oli turvetta noin 40 rekkakuormallista. Navakka tuuli vaikeutti palon taltuttamista.