Seinäjokelaislasten painokehityksessä toivottuja laskun merkkejä

Seinäjokelaislasten painokäyrät viime vuosilta osoittavat toivottuja laskuun kääntymisen merkkejä. Terveyden edistämisen puolesta tehty työ kantaa hedelmää sekä kaupunin omien toimien vuoksi että perheiden yleisen tietoisuuden lisääntyessä terveellisistä elämäntavoista.

lapset (perheenjäsenet)
lapsi punnituksessa
Päivi Meritähti / Yle

Seinäjoella on seurattu lasten painokehitystä vuodesta 2009 alkaen osana kaupungin terveyden edistämistyötä. Vuosien 2009-2013 -tilastot osoittavat, että lasten painokäyrät ovat kääntyneet laskuun, sillä neuvoloiden mittausten mukaan yksivuotiaista lapsista vuonna 2013 oli ylipainoisia 4,8 prosenttia, kun vastaava luku vuonna 2009 oli 8 prosenttia. Viisivuotiaiden painokehitys on samansuuntainen, sillä vuoden 2009 17 prosentista ylipainoisiksi luokiteltavien määrä olli laskenut 10.4 prosenttiin.

– Tästä kuuluu kiitos ensisijaisesti perheille, tottakai, sanoo terveyden edistämisen johtaja Oili Ylihärsilä Seinäjoen kaupungilta.

– Perheissä on tapahtunut elintapojen muutoksia ja meillä on kunnallisissa palveluissa annettu tukea niihin. Esimerkiksi päiväkodeissa ja kouluissa on käyty ruokalistat läpi ja muutettu ravitsemussuositusten mukaisiksi. Aika suuri osa kaupungin päiväkodeista on karkittomia, Ylihärsilä kertoo.

Nuoret jakautuvat kahtia

Oili Ylihärsilän mukaan pienten lasten lisäksi painokehityksen trendi näkyy myös alakoululaisissa. Muttei enää nuorissa.

– Nuorilla painoa alkaa tulla eikä heidän kohdallaan ole saatu sellaista myönteistä kehitystä, kuin lasten kohdalla, Ylihärsilä toteaa.

– Yläkouluikäisistä noin 17 prosenttia on ylipainoisia. Lukiolaisten kohdalla tilanne on parempi, mutta ammatillisen koulutuksen puolella erityisesti pojista yli 30 prosenttia on ylipainoisia, Oili Ylihärsilä kertoo ja sanoo, että nuorten kohdalla myös alipainoisuus on mahdollista syömishäiriöiden vuoksi.

– Muutama prosentti on alipainoisia ja meillä on hoitopilut näitäkin varten, Ylihärsilä sanoo.

Ylihärsilä sanoo, että nuorten osalta tilanne on noteerattu.

– Meillä on käynnissä monia toimenpiteitä, esimerkiksi elintapaohjausta on tehostettu. Toivottavasti jatkossa nuortenkin tilanne saadaan muuttumaan.

Tavoite parempi terveys

Oili Ylihärsilän mukaan terveyden edistämisen puolesta tehtävä työ on toiminnan sisällön kehittämistä, ilman ekstraeuroja. Kaupungin työskentelyn lisäksi myös tiedotusvälineet ja eri järjestöt tarjoavat tietoa jatkuvasti.

– Terveys ja ihmisten hyvinvointi ovat pääasiat. Lapsuuden lihavuudella on jo tiettyjä terveydellisiä vaikutuksia ja tietysti ne sosiaaliset vaikutukset, joita voi olla sillä, ettei pysty painonsa takia tekemään samaa mitä muut, Oili Ylihärsilä miettii.

– Olemme kärkimaakuntia kakkostyypin diabeteksen suhteen. Meidän täytyy kaikin voimin tehdä työtä, että se sairaus taitettaisiin ja että uusista sukupolvista tulisi meitä vanhempia terveempiä.