Vuokseen lisää taimenen ja harjuksen kutupaikkoja

Kutupaikkoja tehdään Tainionkosken ja Imatran voimalaitosten väliselle vesialueelle. Kunnostus tehdään lokakuun aikana.

Imatran Voima
Vuokseen istutettu taimenen poikanen.
Pasi Tapanainen / Yle

Imatran Vuokseen kunnostetaan lokakuussa lisää kutupaikkoja taimenille ja harjuksille. Kutupaikkoja kunnostetaan Tainionkosken ja Imatran voimalaitosten väliselle vesialueelle.

Kunnostukset tehdään soraistamalla ja kiveämällä rantamatalikkoa. Lisäksi pohjan muotoja muokataan sellaisiksi, että ne parantavat kalojen elinolosuhteita.

Kunnostukset kuuluvat Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, Fortumin ja EKOenergian yhteishankkeeseen, jonka tarkoituksena on lisätä taimenen ja harjuksen kutu- ja poikastuotantoalueita Vuoksessa. Työt ovat jatkoa viime vuonna aloitetuille kunnostuksille.

Kunnostukset tekee Imatran kaupunki.