Ammatillista koulutusta sovitellaan yhteen Vaasan seudulla

Vaasan seudulla käynnistyvät neuvottelut koko alueen ammatillisen koulutuksen yhteensovittamisesta. Neuvottelujen tavoitteena on muun muassa saada aikaan tiiviimpää yhteistyötä suomen- ja ruotsinkielisen koulutuksen välille.

Vaasa
Vaasan ammattiopisto, tekniikan ja liikenteen yksikköYLE/ Hans-Mikael Holmgren

Vaasassa käynnistyvät neuvottelut koko seudun ammatillisen koulutuksen yhteensovittamiseksi yli kielirajojen.

– Ennen kaikkea se on tärkeää sekä nuorten että elinkeinoelämän ja julkisen palvelun näkökulmasta, että saamme riittävästi osaavaa ja hyvin koulutettua väkeä alueelle, kertoo neuvotteluryhmässä mukana oleva Vaasan kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Anita Niemi-Iilahti.

Niemi-Iilahden mukaan yhtenä tavoitteena neuvotteluissa on lisätä yhteistyötä suomen- ja ruotsinkielisen ammatillisen koulutuksen välillä.

– Yhteistyöstä voidaan hyötyä paljonkin. Meillä on nyt jo lukiossa Vaasassa käytössä yhteistyömalli, eli ruotsin- ja suomenkielinen koulutus on samalla kampuksella, käytetään samoja tiloja, ja opiskelijat pystyvät valitsemaan joitakin kursseja yli kielirajojen. Sillä tavalla kehitetään toisen kielen valmiuksia entistä paremmiksi.

Anita Niemi-Iilahti sanoo, että vaikka yhteistyötä eri kielisten koulutusten välillä on tehtävä tiiviimmin, on peruslähtökohta jatkossakin se, että opetusta tarjotaan omalla äidinkielellä.

– Suomen- ja ruotsinkielistä opetusta on tarpeen järjestää myös jatkossa, ja meillähän järjestetään Vaasassa myös englanninkielistä koulutusta, koska alueella on niin paljon maahanmuuttajia.

Neuvottelupaineita aikataulusta

Vaasan kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Anita Niemi-Iilahti odottaa neuvottelujen sujuvan hyvässä yhteishengessä, vaikka taustalla painaa myös kiire. Neuvotteluryhmän tulee myös yhteensovittaa ratkaisut valtakunnallisten linjausten kanssa.

– Neuvottelut käynnistyvät tällä viikolla ja meillä on toki kiire, koska asioita viedään myös valtakunnan tasolla koko ajan eteenpäin. Meidän on parempi olla niin sanotusti aallonharjalla ja etunojassa tekemässä esityksiä sen sijaan, että sopeuduttaisiin vain tehtyihin ratkaisuihin. Koulutus on niin tärkeä asia, että ei voida jäädä vain odottelemaan muita rakenneratkaisuja, kuten sote-mallia tai muita, Niemi-Iilahti toteaa.

– On myös tärkeää, että katsomme tilannetta omasta näkökulmastamme, emmekä jää odottamaan Helsingin ja muiden tahojen ratkaisuja. Haluamme olla itse kehittämässä niitä.