Yritykset säästäisivät miljardeja hyödyntämällä toistensa jätteitä nykyistä paremmin

Valtio kartoittaa teollisuusyrityksiä, jotka voisivat säästää symbioosilla suuriakin summia. Motiva ja Sitra tekevät yhteistyötä saattaakseen yhteen sivutuotteet tai jätteet ja toisaalta firmat, jotka voivat hyödyntää niitä. Hyötyjiä ovat Motivan mukaan niin ympäristö kuin yritykset, jotka säästävät rahaa. Uutta liiketoimintaakin on tarkoitus saada aikaan.

talous
Trukki nostaa kauhassaan jätettä siiloon edelleen kuormattavaksi.
Niko Tuikka / Yle

Kokkola Material Weekin konferenssissa kartoitettiin mahdollisuuksia teollisille symbiooseille. Niissä yritys muuttaa toisen yrityksen jätteen rahanarvoiseksi raaka-aineeksi. Asiantuntija Paula Eskola Motivasta puhuu tosin mieluummin sivutuotteesta kuin jätteestä:

– Lähes kaikki jätteet voidaan nähdä sivutuotteina, muotoilee Eskola.

Motiva ja Sitra tekevät asiassa yhteistyötä. Olennaista on auttaa osapuolia löytämään toisensa. Suurilla teollisuusalueilla symbioosit syntyvät helpommin, muualla tarvitaan välikäsiä.

– Tavoitteena on auttaa niitä, jotka eivät muuten löytäisi toisiaan, vaan tarvitsevat ulkopuolista apua. Symbioosien edistäminen on keskeisin asia, sanoo Eskola.

Työssä keskeistä on hänen mukaansa myös luonnonvarojen kestävä käyttö ja kiertotalouden edistäminen. Yrityksille yhteistyö tuo kustannushyötyä. Laskelmien mukaan pelkästään järkevöittämällä raaka-aineiden käyttöä yritykset voisivat säästää jopa 7 miljardia euroa vuodessa.

Jätteiden käytön tehostamisella tavoitellaan myös uutta liiketoimintaa. Suomen tasolla työpaikkojen lisäyksestä ei ole tehty laskelmia. Koko Euroopassa sivutuotteiden nykyistä parempi hyödyntäminen voisi tuoda jopa 200 000 uutta työpaikkaa.

Mirka ja Ekokem hyvänä esimerkkinä

Hiomatuotteita valmistava KWH Mirka ja Ekokem ovat tehneet yhteistyötä muutaman vuoden ajan. Taustalla oli konkreettinen tarve:

– Meillä oli käytännön ongelma. Prosessissamme syntyy aika paljon jätettä, sillä leikkaamme pyöreitä kappaleita, kertoo tuotekehitysjohtaja Mats Sundell.

Mirkan jäte on Ekokemille raaka-ainetta, ja Mirka saa vastineeksi takaisin energiaa. Kokemukset ovatkin olleet hyvät: Mirka on voinut sulkea kaatopaikkansa ja sen energiakustannukset ovat laskeneet. Koko tehdas pyörii bioenergialla.

Myös imagohyöty on ollut kouriintuntuva.

– Se on tuonut brändiimme ihan selvästi lisää uskottavuutta.

Symbioosia suunnittelevan yrityksen pitää Sundellin mukaan silti varautua monenlaisiin esteisiin. Hän uskoo, että Sitran ja Motivan rooli on yhteistyötä rakennettaessa suuri.