Eläkeikäsi piti nousta vain 65:een – miksi se voi nousta ylikin?

Miksi eläkeikä nuorilla ihmisillä nouseekin joidenkin arvioiden mukaan selvästi yli 65 vuoden, vaikka eläkeuudistuksessa eläkeiän piti nousta vain 65 vuoteen? Vastaus liittyy elinajan ennusteeseen eli siihen miten elinajan arvioidaan kehittyvän. Ja siihen miten elinaikakertoimen avulla eläkkeen määrää leikataan alaikärajan pysyessä 65 vuodessa.

talous
Vanha ja uusi eläkeikä esitettynä grafiikassa.
Yle Uutisgrafiikka

Jos ihminen olisi jäämässä 65-vuotiaana eläkkeelle käytössä oleva elinajan kerroin leikkaakin eläkkeen määrää tietyllä kaavalla.

Esimerkiksi siinä tapauksessa, että viiteikä olisi 67 vuotta, elinaikakertoimen eläkettä leikkaava vaikutus olisi noin yhdeksän prosenttia. Eli voisi jäädä eläkkeelle edelleen 65-vuotiaana, mutta eläke olisi yhdeksän prosenttia pienempi.

Niinpä matemaatikot ovat laskeneet, että tänä vuonna 2 600 euroa tienaavaa 30-vuotiasta houkutteleekin taloudellisesti jäämään eläkkeelle vasta 67 ja puolen vuoden iässä. Tämäkin on siis vain olettamus ja arvio, ei lopullinen, toteutuva malli.

Saman periaatteen mukaan tänä vuonna 4 750 euroa tienaavaa 40-vuotiasta houkuttelisikin jäämään eläkkeelle 66 vuoden ja 8 kuukauden ikäisenä.

Molemmissa tapauksissa eläkkeelle voisi siis jäädä 65-vuotiaana, mutta elinaikakerroin leikkaisi eläkkeen euromäärää. Jos siis haluaisi täyden eläkkeen, pitää olla töissä pitempään eli esimerkkitapauksissa 67 ja puolen vuoden ikään ja 66 vuoden 8 kuukauden ikään asti.

Monimutkaiset eläkejärjestelmät ja elinaikaennusteet sekä elinaikakertoimet perustuvat väestöennusteisiin. Esimerkit ovat SAK:n tiedotteesta, ja laskelmat on tehnyt Eläketurvakeskus ETK.