Museovirasto aikoo kaivaa miekkamiehen haudan ympäristöä vielä syvemmältä

Englannin Yorkin yliopiston avustuksella tehdyt geofysikaaliset mittaukset osoittautuivat sen verran lupaaviksi, että Museoviraston harkitsee palaamista Janakkalan Hyvikkälän pellolle. Seuraavaksi arkeologit haluavat kaivaa peltoa vielä syvemmältä jossa mittaustulosten tarkemmat tulkinnat vain antavat siihen aihetta.

Kotimaa
Kolme miestä kävelee laitteineen sänkipellolla
Arkeologi Tim Sutherland teki syyskuun puolessa välissä Janakkalassa maavastusmittausta. Dokumenttia kuvasi samaan aikaan Jeremy Freeston. Miesten työskentelyä seurasi Museoviraston tutkija Simo Vanhatalo.Museovirasto / Satu Koivisto

Museoviraston koekaivausryhmä ja Yorkin yliopiston arkeologien syyskuun puolessa välissä tekemät poikkeukselliset tutkimukset ovat jo kättelyssä tuottaneet mielenkiintoisia tuloksia.

Janakkalan Hyvikkälässä viime syksynä löydetyn miekkamiehen ruumishaudan ympäristöä koluttiin läpimagnetometrillä ja maavastusmittauslaitteilla. Niillä saatiin sähköinen karttakuva pellon sisällöstä.

Virasto kertoo tiedotteessaan, että alustavien analyysien perusteella pellon pinnan alapuolelta löydettiin useita ihmistoiminnan jälkiä. Osa niistä antoi viitteitä siitä että Hyvikkälänjoen rantamailla olisi ollut muinainen hauta-alue tai jopa vanha asutuspaikka.

Arkeologit haluavat vaivaa peltoa vielä syvemmältä

Jotkut jäljistä näyttivät viittaavan eri-ikäisiin vanhoihin teihin ja peltoihin. Näkyviin tuli myös modernin ajan toimintoja, kuten hiekkakuopan reunoja ja salaojia.

Museovirasto odottaa vielä Yorkin yliopiston arkeologien tarkempia analyysejä ja tulkintoja.

Niiden pohjalta saatetaan Janakkalaan tulla takaisin tekemään uusia kaivauksia muutamissa mielenkiintoisissa kohdissa. Arkeologit haluavat varmistua siitä mitä syvemmältä maan sisältä oikein löytyy.

Janakkalassa testattiin myös erilaisia tutkimuslaitteita, kuten pulssi-induktio -metallinpaljastinta. Sen antamia tietoja verrattiin magnetometrimittausten tuloksiin.

Museovirastosta painotetaan, että miekkamiehen haudan alueen tutkiminen on tarpeellista muinaisjäännösalueen laajuuden selvittämiseksi ja kohteen suojelemiseksi.

Vastaavia mittausmenetelmiä voidaan jatkossa käyttää muissakin muinaisjäännöskohteissa, jos Janakkalan tulokset osoittautuvat tarpeeksi luotettaviksi.