Mummun ja vaarin ryyppyputki poikki Kotikatkolla – kotiin viety katkaisuhoito yleistyy

Kotona tehtävästä katkaisuhoidosta on saatu hyviä kokemuksia pääkaupunkiseudulla ja Tampereella. Kotikatkon asiakkaina on erityisesti ikääntyneitä päihdeongelmaisia, mutta kotiin viety katkaisuhoito sopii hyvin myös lapsiperheille.

terveys
Valkoviinilaseja ja viinipullo pöydällä ulkona puutarhassa.
Seppo Sarkkinen / Yle

Kotikatkotoiminta käynnistettiin Tampereella kesän korvalla, esimerkiksi Vantaalla ja Helsingissä vastaavaa hoitomuotoa on tarjottu jo muutamia vuosia.

Kotikatko on tavallisen katkaisuhoidon kaltaista, sillä erolla, että hoito viedään kotiin. Lääkityksellä ja vitamiineilla poistetaan vieroitusoireita.

– Viedään aamulääkkeet ja päivälääkkeet – iltalääkkeet ja yölääkkeet jätetään. Puhallutetaan joka kerta. Seurataan, että pysyy korkki kiinni, Tampereen Kotikatkotiimin lähihoitaja Mika Alakoski kuvailee toimintatapaa.

Kotikatkosta tuntuvat hyötyvän erityisesti alkoholikoukun nappaamat eläkeläiset.

– Tavallisia, työnsä hoitaneita kansalaisia, joilla perusasiat on hyvin, kuvailee asiakaskuntaa hoitotiimin toinen lähihoitaja Tommi Natunen.

– Taustalla voi olla masennusta, jota on lääkitty alkoholilla ja se on riistäytynyt käsistä.

Kotiin tuotu hoito helpottaa paluuta arkeen

Tamperelaisessa lähiössä asuvaV-P hakeutui katkaisuhoitoon itse, pari kuukautta kestäneen ryyppyputken päätteeksi. Kotikatkolle V-P pääsi, koska hänon perussairauksiensa takia jo kotihoidon asiakas.

Joitain vuosia aiemmin V-P on ollut katkaisuhoidossa laitoksessa, mutta pitää Kotikatkoa parempana ratkaisuna.

Laitoskatkolta päästessä ne ensimmäiset tunnit ovat ratkaisevia. Moni ratkeaa silloin ryyppäämään

Mika Alakoski

– Omien asioiden hoito ei ole laitoksessa niin helppoa kuin kotoa käsin. Laitoksessa on laitoksen rutiinit, tässä pysyy omat rutiinit, tai ne löytyvät takaisin helpommin.

Myös Mika Alakoski uskoo, että Kotikatko helpottaa paluuta arkeen ilman viinaa.

– Laitoskatkolta päästessä ne ensimmäiset tunnit ovat ratkaisevia. Moni ratkeaa silloin ryyppäämään. Se on varmaan se vapauden tunne, kun katkosta päästään. Tässä ei päästä mistään mihinkään, vaan päivä toisensa jälkeen yritetään olla juomatta.

Akuutin vieroitusjakson jälkeen tulee tärkein vaihe, jossa etsitään keinoja väärinkäytön lopettamiseksi. Sosiaalisia verkkoja rakennetaan erityisesti kolmannen sektorin toimijoiden avulla, tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat A-Killat ja erilaiset ryhmät.

Vantaalla asiakkaina paljon naisia

Vantaalla Kotikatko-toimintaa on ollut vuodesta 2010 alkaen, ensin pilottihankkeena. Kotikatko tavoitti heti asiakasryhmiä, jotka eivät aiemmin olleet päihdepalvelujen piirissä, kertoo Vantaan päihdepalveluiden laitoshoidon koordinaattori Päivi Råman.

– Jo pilottivaiheen aikana kohdattiin ikääntyvät päihdeongelmaiset. Monilla oli toimintakyvyn vajetta siinä määrin, että he eivät pystyneet tai osanneet käyttää A-klinikan palveluita.

Naisten on helpompi ottaa vastaa päihdehoito kotiin kuin mennä esimerkiksi A-klinikalle

Päivi Råman

– Pilottihankkeen aikana tavoitettiin erityisesti ikääntyvät naiset. Naisten on helpompi ottaa vastaa päihdehoito kotiin kuin mennä esimerkiksi A-klinikalle.

Råmanin mukaan palvelu sopii hyvin myös lapsiperheille.

Vantaalla Kotikatkolla on hoidettu myös huume- ja lääkeriippuvuuksia, mutta niiden kotihoito on osoittautunut mutkikkaammaksi.

Kotikatko lunastanut paikkansa

Myös Helsingissä kotivieroitus on käytössä yhtenä hoitovaihtoehtona. Psykiatrian ja päihdehuollon erityispalvelujen ylihoitaja Leena Alho sanoo, että kotikatko on lunastanut paikkansa yhtenä palvelumuotona.

– Päivittäin tavataan asiakkaita, joille kotivieroitusta suositellaan. Tulokset ovat yhtä hyviä kuin avo- ja laitosvieroituksessa.

Tampereella kokemukset ovat vasta lyhytaikaisia, mutta kaikki katkaisut on viety kunnialla läpi. Vantaalla kokemukset ovat hyviä.

– Kotona tapahtuvat alkoholivieroitushoidot ovat onnistuneet hyvin. Pääosin hoidon keskeytyksiä ei ole ollut. Lähes kaikki vieroitushoidon aloittaneet ovat jatkaneet kuntoutuksessa, Päivi Råman kertoo.