Parhaassa työiässä olevat naiset putoavat työvoiman ulkopuolelle

Kahden viime vuoden aikana Suomessa on siirtynyt työmarkkinoiden ulkopuolelle yllättävän paljon parhaassa työiässä olevia naisia. Tutkijat eivät osaa täysin suuntausta selittää, mutta suhtautuvat luottavaisesti 30-40 -vuotiaiden naisten paluuseen.

talous
Nainen käyttää tietokonetta
Sakari Partanen / Yle

Tilastokeskuksen viimeisten tietojen mukaan vuoden aikana piilotyöttömien kokonaismäärä lisääntyi 32 000:lla. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan työvoiman ulkopuolelle valuu erityisesti 33-44 -vuotiaita naisia.

– Ihan yksityiskohtaisesti sitä ei tiedetä keitä nämä henkilöt ovat. Mutta ikäryhmässä 33-44 naisia on parin viime vuoden aikana mennyt aika paljon työmarkkinoiden ulkopuolelle, sanoo Työ- ja elinkeinoministeriön tutkimusjohtaja Heikki Räisänen.

Yle Radio Suomen Ajantasassa Räisäsen arvioi syitä naisryhmän vetäytymiseen työmarkkinoilta. Hän arveli, että naisten on sosiaalisesti hyväksyttävämpää jäädä työmarkkinoiden ulkopuolelle.

– Kyllä siinä varmasti on sellainen tekijä, että naisille on ehkä sosiaalisesti vähän hyväksyttävämpää kuin miehillä mennä – jos työnhaku ei tuota tuloksia – jonkun ajan päästä lasten hoito- ja kotityön pariin.

Naisten työttömyysjaksot ovat kuitenkin lyhyempiä kuin miehillä.

– Naiset työllistyvät vähän joustavammin kuin miehet, jotka usein hakevat saman ammatin työtä, jota ei ehkä enää ole ja tule rakennemuutoksen vuoksi.

30-40 -vuotiaat naiset ovat työmarkkinoiden joustajia

Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan professori Pertti Koistinen on suuria rakennemuutoksia tutkiessaan kiinnittänyt huomiota 30-40 -vuotiaitten naisten ryhmään. Koistisen mielestä naiset vastaavat kiristyneiden työmarkkinoiden vaatimuksiin, jossa edellytetään uudenlaisia toimintamalleja.

– Se on selvästi tällainen ryhmä, joka kouluttautuu muita useammin uuteen ammattiin tai hankkii lisäkoulutusta ja työllistyy 3-4 odotusvuoden jälkeen. He saavuttavat hyvin suuren työllisyyden tason tämän jälkeen, sanoi professori Koistinen Ajantasassa.

– Tämä myös todistaa siitä, että suomalainen koulutusjärjestelmä ja muutosturva luovat tällaisia mahdollisuuksia.

Oma ammattitaito voi myös mennä hukkaan

Professori Koistisen mukaan työvoiman ulkopuolelle siirtyminen on naisille vakava paikka tulojen, sosiaaliturvan ja myöhemmän eläketurvan kertymisen kannalta. Koistinen myös pohtii joutuvatko naiset hyväksymään pakon edessä tehtäviä työsuhteita.

– Emme tarkkaan tiedä mahdollistaako se siirtymisen sellaisille urille, joissa he voivat hyödyntää omaa ammattitaitoaan.

Työmarkkinoiden ulkopuolella olevia on Suomessa yhteensä noin 1,4 miljoonaa.