Saamelaiskäräjälain lähetekeskustelu ensi viikolla

Eduskunta käsittelee ensi viikolla valtioneuvoston viime viikolla hyväksymää hallituksen esitystä uudeksi saamelaiskäräjälaiksi.

Hallitus ja eduskunta koolla. Kuva: Yle

Eduskunta käsittelee ensi viikolla valtioneuvoston viime viikolla hyväksymää hallituksen esitystä uudeksi saamelaiskäräjälaiksi.

Lähetekeskustelu käydään ensi viikon keskiviikkona, lokakuun 8. päivänä.

Täysistunto ei vielä hyväksy tai hylkää lakiehdotusta vaan päättää sen lähettämisestä valiokuntiin. Lähetekeskustelussa kansanedustajat tuovat esiin näkemyksiään, jotka valiokunnat voivat ottaa huomioon valmistellessaan mietintöjään. Eduskunta voi myös täydentää hallituksen esitystä tai lopettaa sen valmistelun kokonaan.

Saamelaiskäräjälain uudistuksen tavoitteena on ennen kaikkea parantaa saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon toimivuutta sekä saamelaiskäräjien toimintaedellytyksiä.

Keskeiset muutosehdotukset koskevat saamelaisen määritelmää, saamelaiskäräjien kuulemisvelvollisuuden laajentumista neuvotteluvelvollisuudeksi, saamelaiskäräjien jäsenmäärän nostamista, vaalilautakunnan kokoonpanoa, saamelaiskäräjien kokouksen ja hallituksen toimivaltasuhteita sekä uuden puhemiehen toimen perustamista.