Talvivaaran saneerausohjelma kohtelee velkojia eri tavoin

Suurimmat velat koostuvat vaihtovelkakirja- ja joukkovelkakirjalainoista. Myös pankeilla ja valtion takausyhtiöllä Finnveralla on mittavat saatavat Talvivaaralta. Iso joukko velkojista menettää saatavansa kokonaan.

talous

Talvivaaran suurimmat velat koostuvat vaihtovelkakirjalainasta, jonka arvo on 245 miljoonaa euroa. Laina on laskettu liikkeelle vuonna 2010. Vaihtovelkakirjalainaa ovat merkinneet tiettävästi ulkomaalaiset suursijoittajat. Jos saneerausohjelma hyväksytään, vaihtovelkakirjan nimellisarvosta leikkautuu pois 97 %. Toisin sanoen lainaa merkinneet saisivat vain kolme prosenttia lainan nimellisarvosta. Sijoittajien tappio riippuu siitä, millä hinnalla he ovat lainaosuuden aikoinaan velkakirjamarkkinoilta ostaneet.

Joukkovelkakirjalaina on seuraavaksi suurin, sen arvo on 112 miljoonaa. Myös tämän lainan nimellisarvosta leikkaantuu 97 %, jos saneerausohjelma hyväksytään. Mutta koska joukkovelkakirjalainalla on Talvivaaran tytäryhtiön Talvivaara Sotkamon takaus, nimellisarvosta leikkautuu lopulta 96 %. Tätä lainaa ovat merkinneet tiettävästi enemmän suomalaiset, suursijoittajista tavallisiin yksityisiin kansalaisiin.

Pankeille (Handelsbanken, Pohjola, Nordea ja Danske Bank) Talvivaara on velkaa 70 miljoonaa euroa. Valtion omistamalle rahoitusyhtiö Finnveralle Talvivaaran pitäisi maksaa takaisin 60 miljoonan euron summa. Näiden velkojien tappio jää kuitenkin pienemmäksi, koska heillä on saatavilleen selvittäjän arvion mukaan 56 miljoonan euron vakuus.

Uraanintuottaja Camecolle Talvivaara on velkaa 54 miljoonaa euroa.

Kaikkiaan Talvivaaralla on velkaa yli miljardi euroa, ja eri velkojia on yli tuhat. Jos saneerausohjelma hyväksytään, myös pienemmistä veloista leikkautuu 97–99 %. Sen sijaan esimerkiksi pääomalainoja antaneille Talvivaaran ei tarvitse maksaa mitään. Tällaisia niin sanottuja viimesijaisia velkojia on niin paljon, että heidän saataviensa määrä nousee 300 miljoonaan euroon. Esimerkiksi Tekes kuuluu viimesijaisiin velkojiin ja se menettäisi Talvivaaralle myöntämänsä 1,4 miljoonan pääomalainan kokonaan.

Korjattu 30.9. klo 12.35: Sinkkijalostaja Nyrstar kuuluu myös Talvivaaran suurimpiin velkojiin, mutta heidän saatavaansa ei katsota saneerausvelaksi. Nyrstarin velka on etumaksua sinkkitoimituksista. Lisäksi Nordea ei ole Talvivaaran toiseksi suurin velkoja, kuten jutussa aiemmin luki.

Lähteet: Saila Miettinen-Lähde, Talvivaaran varatoimitusjohtaja