Selvitysmies: Talvivaaran konkurssipesän arvo olisi vain muutaman miljoonan – alasajo maksaisi jopa puoli miljardia

Talvivaaran kaivosyhtiöiden saneerauksen selvitysmiehen laatimien laskelmien mukaan konkurssista olevasta Talvivaaran kaivoksen realisoitavissa olevasta omaisuudesta saisi vain muutaman miljoonan nettotulon. Ostaja joutuisi sijoittamaan yhtiöön satoja miljoonia.

Talvivaara
Marraskuussa 2012 vuotanut kipsisakka-allas ja uppoava lautta
Heikki Rönty / Yle

Talvivaaran kaivostoiminta Sotkamossa on mahdollista saada kannattavaksi saneeraamalla, sanoo selvitysmies Pekka Jaatinen. Onnistuminen edellyttää kuitenkin lisää rahaa sekä nykyisten velkojen leikkaamista lähes kokonaan.

Talvivaaran yhtiöiden saneerausohjelmaehdotus tarkoittaa, että käytännössä kaivostoimintaa tekevä Talvivaara Sotkamo myydään uudelle perustettavalle yhtiölle, jolle siirtyisivät myös toiminnan luvat uraanilupia lukuun ottamatta. Kuvio on monimutkainen ja sisältää paljon riskejä.

Uusi yhtiö tarvitsee selvitysmiehen mukaan välittömästi "huomattavan summan" rahoitusta kaivostoiminnan käynnistämiseen, eikä sitä ole saatavana esimerkiksi velkoja osakkeiksi muuttamalla.

Konkurssipesällä olisi liikaa velvoitteita

Rahoituksen tarvetta ei suoraan ole kerrottu, mutta saneerausohjelmaehdotuksen konkurssivertailulaskelmista voi päätellä suuntaa.

Jos liiketoiminta pyrittäisiin myymään kokonaisuutena, siihen kohdistuisi ostajalla paineita muun muassa ympäristöluvista tulevista 107 miljoonan euron vakuusvaatimuksista, tarvittavista ympäristöinvestoinneista ja kaivostoiminnan käynnistämiseen tarvittavista 150 miljoonasta eurosta.

Selvitysmiehen arvion mukaan kaivoksen myynnistä realisoinnissa voisi saada 5–10 miljoonaa euroa. Jos ostajaa ei pesälle löytyisi, ja kaivos ajettaisiin alas, voisi rakennusten purusta ja irtaimen myynnistä saada alle miljoona euroa kulujen jälkeen.

Konkurssipesän myynnin aikaiset kulut olisivat suuret, koska liuotusprosessia ei voi pysäyttää ja sen hallitsemiseen tarvitaan henkilökuntaa, energiaa, vakuutuksia ja niin edelleen. Selvitysmies arvioi ylläpitokuluiksi 13,2 miljoonaa euroa kuukaudessa ja myyntiajaksi jopa vuoden.

Lisäksi yhtiön metallituotanto hiipuu ilman lisärahaa olemattomaksi, kun veden vallassa olevaa louhosta ei saada käyntiin. Yhtiön nyt toiminnassa olevat metallien liuotuskasat tyhjenevät.

Selvitysmiehen mukaan nykyisistä kahdesta toimivasta kasasta saa metallien myyntituloja kuukauden ajan viisi miljoonaa euroa, seuraavan kuukauden ajan neljä miljoonaa ja sen jälkeen vielä kolmen kuukauden ajan kolme miljoonaa euroa. Luvuissa ei ole mukana metallien tuotantokustannuksia, eli metallien talteenoton kulut ovat hyvin nopeasti suurempia kuin niistä saatavat tulot.

Alasajokulut jopa puoli miljardia

Yhtiö teki vuonna 2013 kaivostoiminnan alasajosuunnitelman. Siinä alasajon kustannukset on laskettu 540 miljoonaksi euroksi, mutta myyntituloja on laskettu kertyvän metalleista jopa 300 miljoonaa. Suunnitelma on selvittäjän mukaan osin vanhentunut. Selvitysmiehen mukaan odotettavissa olevat tulot olisivat siis korkeintaan 18 miljoonaa euroa.

Selvitysmiehen mukaan kokonaisuutena liiketoiminnalle ei ole löydettävissä ostajaa konkurssin kautta. Saneerausohjelmaesitys ei sisällä myöskään uusien kumppaneiden nimiä, koska niitä ei vielä ole. Selvitysmiehen ja ulkopuolisen konsultin mukaan liiketoiminnan ostajaehdokkaat karttavat riskistä Talvivaaraa omien rahoitushaasteidensa ja markkinoilla olevien muiden ostokohteiden takia.

Konkurssi olisikin mahdollinen vain valtion varoin.

Saneerausohjelmaehdotuksessa esitetään, että alle tuhannen euron velat maksetaan, pankit saavat vajaat puolet saatavistaan ja vakuudettomia velkoja leikataan lähes nollaan. Lisärahaa haetaan muun muassa uusilta avainomistajilta, joukkovelkakirjoilla ja osakeannilla, joka leikkaa nykyomistajien osuutta mahdollisesti merkittävästi.

Ohjelmaehdotus on rakennettu sen varaan, että rahoitus ja kumppanit löytyvät joulukuun alkuun mennessä. Jos selvää rahaa tuovia kumppaneita ei löydy, selvitysmies lopettaa työnsä ja yhtiö menee konkurssiin.