Talvivaaran myrskyisä taival yrityssaneeraukseen

Yrityssaneeraukseen hakeutuneen Talvivaaran menneisyydessä riittää monia hankaluuksia. Kokosimme yhtiön merkittäviä virstanpylväitä aikajanalle.

Kotimaa
Talvivaaran kaivoksen pääportin liput Sotkamossa.
Lehtikuva.

1986

Outokumpu-konsernille myönnetään kaivosoikeudet Talvivaaran esiintymiin.

2003

Pekka Perä ostaa kaivosoikeudet entiseltä työnantajaltaan Outokummulta kahdella eurolla.

Lokakuu 2008

Talvivaaran nikkelikaivos aloittaa toimintansa.

Toukokuu 2009

Yhtiö listataan pörssiin, ja ensimmäinen kuorma lähtee kaivokselta jalostamolle.

Syksy 2009

Kainuulaiset valittavat kaivoksen hajuhaitoista.

Helmikuu 2010

Talvivaara julkaisee ensimmäisen suunnitelman uraaninlouhinnasta.

Syksy 2010

Paula Lehtomäki toimittajain ympäröimänä.
YLE

Helsingin Sanomat kertoo ympäristöministerin Paula Lehtomäen (kesk.) perheen Talvivaara-omistuksesta.

4.1.2011

Talvivaaran osakkeen arvo on noin 7,4 euroa.

Loppusyksy 2011

Talvivaaran lähijärvien kerrotaan suolaantuneen pahoin ja sulfaattipitoisen veden kerrotaan aiheuttaneen iho-oireita lapsille.

Maaliskuu 2012

Talvivaara kaivos
YLE

Talvivaaran työntekijä kuolee työmaalla käveltyään rikkivetylampeen.

Kevät 2012

Kaivosalueelta löytyy kuolleita lintuja.

Kesäkuu 2012

EU-komissio pyytää Suomelta tietoja siitä, toimiiko Talvivaara ympäristölainsäädännön mukaisesti. Turvallisuus- ja kemikalioviraston selvityksen mukaan Talvivaaran turvallisuuskulttuurissa todetaan puutteita. Talvivaara saa Kainuun ELY-keskukselta luvan juoksuttaa jätevesiä kipsisakka-altaan ohi. THL:n mukaan Talvivaaran nikkeli ei aiheuta iho-oireita.

Heinäkuu 2012

Talvivaaran prosessialtaat ovat täyttymässä, koska liuotusvesiä on päästetty luontoon aiempaa vähemmän ja kesä on sateinen. Talvivaaran nikkelituotanto jää tavoitteista mm. seisokkien vuoksi.

Elokuu 2012

Talvivaara myöntää, että lähijärvien pohjasedimenttien metallipitoisuudet ovat nousseet kaivoksen vuoksi. Talvivaaran alapuolisien vesistöjen sulfaattipitoisuudet yllättävät luonnonarvot. Kainuun ELY-keskus vaatii muutoksia mm. jätevesien hallintaan. Talvivaaran liiketappio nousee yli 20 miljoonaan euroon.

Lokakuu 2012

Stop Talvivaara -kansanliike vaatii Talvivaaran kaivosluvan perumista.

Syyskuu 2012

Talvivaara vähentää selvästi jätevesien sulfaatti-, natrium- ja magnaanipitoisuuksia.

4.11.2012

Ilmakuva kipsisakka-altaasta.
Talvivaara

Talvivaaran yhdessä kipsisakka-altaassa havaitaan vuoto, josta karkaa jätevettä.

5.11.2012

Jätevettä virtaa kipsisakka-altaasta varoaltaisiin. Vettä vuotaa kaikkiaan yli 220 000 kuutiometriä parissa päivässä. Kerrotaan, että Talvivaaran metallitehdas on suljettuna useita päiviä.

6.11.2012

Vuotaneen jäteveden määrän arvioidaan nousseen jopa 400 000 kuutioon.

7.11.2012

Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Erkki Virtanen katsoo, että Talvivaaran kaivoksen ympäristöluvat olivat vääränlaisia. Vuotavan jäteveden uraanipitoisuuden todetaan nousseen.

8.11.2012

Jätevesivuoto alkaa tyrehtyä.

9.11.2012

Kainuun ELY-keskuksen ylijohtaja Kari Pääkkönen ja ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka ovat valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaoston kuultavina.

12.11.2012

Oulun poliisi aloittaa esitutkinnan Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodosta.

15.11.2012

Talvivaaran toimitusjohtaja Pekka Perä pyytää anteeksi kipsisakka-altaan vuodon aiheuttamaa henkistä haittaa ja mahdollista ympäristöhaittaa.

31.1.2013

Työntekijä Talvivaarassa.
Paula Hiljanen / Yle

Talvivaara lomauttaa 184 työntekijää.

12.2.2013

Talvivaara saa Kainuun ELY-keskukselta luvan laskea 1,8 miljoonaa kuutiometriä kipsisakka-altaan saastuttamaa jätevettä luontoon puhdistuksen jälkeen. Suomen luonnonsuojeluliitto valittaa päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen.

8.4.2013

Talvivaaran kipsisakka-altaassa havaitaan jälleen vuoto, joka on marraskuussa 2012 vuotaneen altaan viereisessä lohkossa. Vuoto saadaan tukittua seuraavana päivänä. Metallitehdas ajetaan alas.

23.4.2013

Talvivaara aloittaa uudet liikavesien lisäjuoksutukset Oulunjärven suuntaan.

21.5.2013

Juoksutukset keskeytyvät, kun Lumijoen vesi värjäytyy oranssiksi kilometrien matkalta.

15.11.2013

Talvivaaran osakkeen arvo noteerataan neljän sentin arvoiseksi. Talvivaara ja sen tytäryhtiö Talvivaara Sotkamo Oy päättävät hakeutua yrityssaneeraukseen.

21.11.2013

Talvivaara tiedottaa, ettei se saa 40 miljoonan euron hätärahoitusta.

29.11.2013

Talvivaaran yrityssaneeraus käynnistyy.

5.12.2013

KHO kumoaa Talvivaaran uraaniluvan.

11.12.2013

Talvivaaran kaivostoiminnan johtaja Kari Vyhtinen irtisanoutuu.

17.12.2013

Talvivaaran kaivostoimintaa harjoittava tytäryhtiö Talvivaara Sotkamo pääsee yrityssaneeraukseen. Kaivosyhtiöllä on 1,5 miljardia euroa velkaa.

8.1.2014

Talvivaara-konserni lomauttaa lähes 250 työntekijää toistaiseksi.

10.1.2014

Talvivaara-juttu lähtee syyttäjälle. Yli kaksi vuotta kestänyt rikostutkinta valmistuu. Rikosnimikkeenä on törkeä ympäristön turmeleminen.

27.1.2014

Kainuun ELY-keskus tekee uuden tutkintapyynnön poliisille Talvivaaran kaivoksen metallitehtaan liuosten juoksuttamisesta avolouhokseen. ELY-keskuksen mukaan juoksuttamiselle ei ollut haettu ympäristölupaa. Asiaa tutkitaan ympäristön turmelemisena.

3.2.2014

Onnettomuustutkintakeskus julkaisee raportin marraskuussa 2012 tapahtuneesta jätevesivuodosta. Sen mukaan suurten ympäristöriskien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy oli puutteellista. Tilanteen hoitoa mutkistaa, ettei mikään taho ottanut selkeää yleisjohtovastuuta.

7.5.2014

Talvivaara ilmoittaa tyhjentäneensä kipsisakka-altaiden vesivaraston viranomaisten vaatiman tason alle.

22.9.2014

Itä-Suomen kihlakunnan syyttäjänvirasto nostaa syytteen törkeästä ympäristön turmelemisesta toimitusjohtaja Pekka Perää, ex-toimitusjohtaja Harri Natusta, suunnittelujohtaja Lassi Lammassaarta ja osastopäällikkö Ville Heikkistä vastaan. Epäillyt kiistävät teon. Talvivaara Sotkamo Oy:lle vaaditaan 850 000 euron yleissakkoa.

30.9.2014

Talvivaaran kaivosyhtiöiden saneerauksen selvitysmiehen Pekka Jaatisen mukaan saneerauksen onnistuminen edellyttää velkojen leikkaamista lähes kokonaan. Talvivaaralla on mahdollisuus etsiä rahoittajia saneeraukseen joulukuun alkuun asti.