Suur-Jyväskylään esitetään liitettäväksi seitsemän kuntaa

Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys esittää uutta seitsemästä kunnasta koostuvaa Suur-Jyväskylää. Selvittäjät asettuivat kannattamaan pääosin työssäkäyntikaupungin mallia. Jyväskylään esitetetään liitettäväksi Hankasalmi, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen. Joutsa ja Luhanka rajattiin liitoksesta pois.

Kotimaa
Uusi Jyväskylä olisi seitsemästä kunnasta koostuva työssäkäyntikaupunki.
Uusi Jyväskylä olisi seitsemästä kunnasta koostuva työssäkäyntikaupunki.Kuntajakoselvityksen loppuraportti

Selvitysmiesten pohjana oli kuusi erilaista kuntajakomallia. Seitsemän kunnan liitos pohjautuu ns. työssäkäyntikaupungin malliin täydennettynä Hankasalmella. Hankasalmen työssäkäynnin ja asioinnin suuntautuminen Jyväskylään on merkittävää ja jatkuvassa kasvussa, vaikka kunta ei yhdyskuntarakenteellisesti kuulu tiiviiseen kaupunkiseutuun.

Joutsa ja Luhanka ulkopuolelle

Kuntarakennelain kriteereiden perusteella Joutsa ja Luhankapoikkeavat selvästi kaupunkiseudun kunnista. Eroja on yhdyskuntarakenteessa sekä työssäkäynnissä ja asioinnissa. Selvityksen mukaan Joutsa ja Luhanka eivät luontevasti kuulu uuden kunnan alueeseen.

Selvityksen perusteella voidaan todeta, että Joutsan ja Luhangan kuntien on tarkoituksenmukaista lisätä yhteistyötä palveluissa, erityisesti tukipalveluissa. Tulevaisuudessa on tarve arvioida näiden kuntien yhdistymisen mahdollisuutta.

Joutsan ja Luhangan kunnat ovat lisääntyvässä määrin yhteistyössä Jyväskylän seudun kanssa, joten on tarkoituksenmukaista ottaa huomioon näiden kuntien kanssa tehtävä yhteistyö huomioon jo uuden kunnan suunnitteluvaiheessa.

Uusi kunta aloittaa 2017 alussa

Hankasalmen, Jyväskylän, Laukaan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisen yhdistyminen esitetään toteutettavaksi siten, että kaikki seitsemän kuntaa lakkaavat 31.12.2016 ja ne yhdistetään perustamalla uusi kunta, joka aloittaa toimintansa 1.1.2017.

Uuden kunnan nimeksi tulee Jyväskylä ja se ottaa käyttöön kaupunkinimityksen. Uuden kunnan vaakunaksi tulee nykyisen Jyväskylän kaupungin vaakuna.

Yhdistymishallitus hoitaa liitoksen

Kuntarakennelain mukaisesti uusi yhdistymishallitus vastaa yhdistymissopimuksen toimeenpanosta ja huolehtii uuden kunnan toiminnan ja hallinnon järjestämisen valmistelusta. Yhdistymishallitukseen valitaan 18 jäsentä ja heille varajäsenet kuntien kokoon suhteutettuna. Jyväskylästä tulee yhdeksän jäsentä, Laukasta kolme, Muuramesta kaksi ja Hankasalmelta, Petäjävedeltä, Toivakasta ja Uuraisista yksi jäsen.

Puoluepoliittiset voimasuhteet määräytyvät vuoden 2012 kuntavaalien perusteella seuraavasti: SDP ja Keskusta neljä paikkaa kummallekin, Kokoomus kolme paikkaa, Perussuomalaiset, Vihreä liitto ja Vasemmistoliitto kaksi paikkaa kullekin ja Kristillisdemokraatit yksi paikka.

Henkilöstöllä viiden vuoden turva

Kuntajaon muutoksesta johtuen uudella kunnalla ei ole oikeutta irtisanoa työntekijöitä taloudellisilla tai tuotannollisilla irtisanomisperusteilla vuosien 2017 – 2021 aikana.

Työntekijä tai viranhaltija voidaan kuitenkin irtisanoa, jos kieltäytyy vastaanottamasta työnantajan tarjoamaa uutta työtehtävää tai virkaa.

Valtiovarainministeriö määräsi heinäkuussa 2013 toimitettavaksi erityisen kuntajakoselvityksen Hankasalmen, Joutsan, Jyväskylän, Laukaan, Luhangan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten välillä. Kuntajakoselvittäjinä toimivat Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari ja Anni Antila.