Tässä Talvivaaran suurimmat velkojat – yli miljardi velkaa

Kaikkiaan Talvivaaralla on velkaa yli miljardi euroa. Talvivaaran saneerausohjelma kohtelee velkojia eri tavoin.

talous
Dumppereita Talvivaaran kaivoksella.
Talvivaara

Talvivaaralla on velkaa yli miljardi euroa, ja eri velkojia on yli tuhat. Tässä Talvivaaran suurimmat velkojat velkasaneerauksessa.

– Vaihtovelkakirjalaina, jonka arvo on 245 miljoonaa euroa. Laina on laskettu liikkeelle vuonna 2010. Tiettävästi ulkomaalaisten suursijoittajien merkitsemä.

– 112 miljoonan suuruinen vaihtovelkakirjalaina. Lainaa ovat merkinneet ilmeisesti enemmän suomalaiset, suursijoittajista tavallisiin yksityisiin kansalaisiin.

– Pankeille *(Handelsbanken, Pohjola, Nordea ja Danske Bank) Talvivaara *on velkaa 70 miljoonaa euroa.

– Valtion omistamalle rahoitusyhtiö Finnveralle velkaa 60 miljoonaa euroa. Velalle selvittäjän arvion mukaan 56 miljoonan euron vakuus.

– Uraanintuottaja Camecolle velkaa 54 miljoonaa euroa.

– Pääomalainoja antaneille Talvivaaran ei tarvitse maksaa mitään. Tällaisia niin sanottuja viimesijaisia velkojia on niin paljon, että heidän saataviensa määrä nousee 300 miljoonaan euroon. Esimerkiksi Tekes kuuluu viimesijaisiin velkojiin ja se menettäisi Talvivaaralle myöntämänsä 1,4 miljoonan pääomalainan kokonaan.

– Sinkkijalostaja Nyrstar kuuluu myös Talvivaaran suurimpiin velkojiin, mutta heidän saatavaansa ei katsota saneerausvelaksi. Nyrstarin velka on etumaksua sinkkitoimituksista.

– Valtion sijoitusyhtiö Solidium on sijoittanut kaivosyhtiö Talvivaaraan 149 miljoonaa euroa vuosina 2011–2013. Tällä hetkellä sijoituksen arvo on alle 20 miljoonaa euroa.

Valtio on sen lisäksi tukenut Talvivaaraa erilaisen infrastruktuurin eli rautatien ja maanteiden rakentamisessa** 50 miljoonalla eurolla**.