Ely-keskus: Näin tulva valtaa Riihimäen kerran 50 vuodessa

Riihimäen kaupungin tulvariskialueella pitäisi kaivaa Vantaajoen vanhat ja ahtaat rumpuputkisillat ylös ja korvata ne putkisilloilla. Vuoden 2004 tulva osoitti, ettei suuri vesimassa mahdu nykyisiin ahtaisiin rumpuputkiin. Hämeen Ely-keskus on julkaissut kartan, jossa näkyy miten tulva voisi vallata kaupunginosia kerran 50 vuodessa.

Kotimaa
Karttakuva jossa näkyy veden valtaamat alueet
Näin Vantaa valtaisi osin Riihimäen itäosia (sininen väri). Violetilla on väritetty veden valtaamat tienpätkät ja kevyenliikenteen raitit. Todennäköisyys että näin käy, on kerran 50 vuodessa.Hämeen Ely-keskus ja Syke

Vantaanjoen tulvaryhmä ja Hämeen Ely-keskus ovat julkaisseet verkkoon karttoja, joista näkyy miten tulviva Vantaanjoki valtaisi kaupungin katuja ja asuinalueita.

Kerran 50 vuodessa voisi käydä niin, että tulvavesi nousisi lähinnä Riihimäen Peltosaaren kaupunginosan itäpuolella ja Uhkolan omakotitaloalueella sekä eteläosissa Parooninmäessä ja Korttiomäen pelloilla.

Kerran 100 vuodessa voisi käydä niin, että tulvavesi ympäröisi lisäksi Peltosaaren urheilupyhättöä ja jäähalleja. Karttoja voi katsella alla olevasta linkistä.

Putkisiltoja rumpuputkien tilalle

Vantaanjoen tulvaryhmä on hyväksynyt ehdotuksen joen tulvariskien hallitsemiseksi Riihimäen kaupungin tulvariskialueella.

Tulvaryhmä ehdottaa Vantaanjoen rumpuputkien muuttamista putkisilloiksi Riihimäen keskustan alueella. Vuoden 2004 tulva osoitti, että ison tulvan sattuessa vesi ei mahdu virtaamaan niistä läpi tarpeeksi nopeasti.

Kerrostalovaltaisen Peltosaaren kaupunginosan suojaamiseksi ehdotetaan kunnon pengerrystä Bad Segebergin puistolammen ympärille. Juuri tästä lammesta vesi nousi yli äyräiden elokuussa 2004 ja valtasi Marsinkadun.

Jatkossa selvitetään myös keinoja miten tulvaveden kulkua valuma-alueella voisi pidättää ja hidastaa. Peltosaaren asemakaavassa ehdotettiin aiemmin erityisten hulevesialtaiden rakentamista alueelle, mutta idea ei mennyt läpi asukkaille eikä kaupungin päättäjille.

Hämeen Ely-keskuksen tiedotteessa painotetaan, että Vantaanjoen alueen muutostöillä pyritään varmistamaan ihmisten terveys ja turvallisuus sekä vähentämään vahinkoja infrastruktuurille, ympäristölle ja omaisuudelle.

Riihimäkeläisten pitäisi tietää enemmän tulvista ja niihin varautumisesta

Tulviin varautumista pohtinut työryhmä ehdottaa viranomaisten varautumisen kehittämistä ja valmiussuunnitelmien laatimista. Tulvariskialueella pitäisi myös lisätä tavallisten ihmisten tulvatietoisuutta.

Tulvaryhmän ehdotus on nähtävillä verkkopalvelussa sekä vesistöalueen kuntien ilmoitustauluilla. Suunnitelmaehdotuksesta voi antaa Hämeen Ely-keskukselle palautetta vuoden 2015 maaliskuun loppuun asti.

Palautetta otetaan vastaan netin kautta sähköisellä lomakkeella, sähköpostilla sekä kirjeitse. Lopulliset suunnitelmat syntyvät palautteiden läpikäynnin jälkeen.