Maavoimat Yle Uutisten tekemästä ostoslistasta – oikeilla jäljillä, mutta vasta pieni osa lopullisesta

Maavoimien esikuntapäällikkö, prikaatikenraali Petri Hulkko pitää esitystä määrärahojen lisäämisestä olennaisena erityisesti Maavoimien suorituskyvyn kehittämisessä. Puolustusvoimille esitetään määrärahojen nostoa vaiheittain 150 miljoonalla eurolla vuoteen 2020 mennessä.

Kotimaa
Kuva Puolustusvoimien maavoimien uutta taistelutapaa kuvaavalta videolta.
Kuva Puolustusvoimien maavoimien uutta taistelutapaa kuvaavalta videolta.Puolustusvoimat

Jos esitys toteutuu sellaisenaan, Puolustusvoimat saisi nykytasoon verrattuna lähes kolmanneksen enemmän rahaa materiaalihankintoihin vuonna 2020. Materiaalibudjetti olisi tuolloin yhteensä noin 650 miljoonaa euroa.Lisärahoitus materiaalihankintoihin koskisi erityisesti maavoimia.

– Meillä tilanne on tällä hetkellä se, että pyrimme saamaan näitä alueellisia ja operatiivisia joukkoja valmiiksi ja meillä on tällä hetkellä kehittämisohjelmassa ja hankinnassa materiaalia korvaamaan poistuvaa suorituskykyä. Materiaalimäärärahojen suuruus määrittää sen, kuinka paljon valmiita joukkoja saadaan valmiiksi ensi vuosikymmenen puoliväliin mennessä, toteaa maavoimien esikuntapäällikkö, prikaatikenraali Petri Hulkko Mikkelistä.

Jos lisärahoja ei tule, joukkojenkin määrä jää pienemmäksi. Maavoimien operatiivisia joukkoja rakennetaan 2013-2024 välisenä aikana.

– Lisäraha on aivan välttämätön maavoimille. Työryhmän esityshän vastaa täydellisesti viimeisessä selonteossa esitettyä toivetta. Ensi vuosikymmenelle tulee muiden puolustushaarojen, meri- ja ilmavoimien isot hankkeet, joita tämä lisämääräraha ei kylläkään ratkaise, sanoo Hulkko.

Yle Uutisten ostoslista on jäljillä

Yle Uutiset on koonnut esimerkinomaisen ostoslistan Puolustusvoimien tuleviin hankintoihin. Listalla ovat rynnäkkökiväärien patruunat, kevyet kertasingot, Stinger-ilmatorjuntaohjukset, Leopard-taistelupanssarivaunun ampumatarvikkeet ja Amraam-ilmataisteluohjukset.

– Listalla olevat kohteet ovat oikean suuntaisia, mutta ovat vain pieni osa siitä materiaalista, mitä pyritään hankkimaan maanpuolustuksen joukoille. Kaiken kattavaa listaa ei kannata tässä alkaa luettelemaan, mutta se koskee nimenomaan ampumatarvikkeita. Panssarintorjunta-aseistusta, keveiden aseiden ampumatarvikkeita, tykistön ampumatarvikkeita ja muun muassa ohjuksia, sanoo Hulkko.

Lisämääräraha tarkoittaa Hulkon mukaan sitä, että joka tapauksessa hankittavia tarvikkeita saadaan jatkossa isommalle joukkomäärälle.