1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Oikeudessa on pakko todistaa – lähiomainen voi kieltäytyä

Oikeuteen on mentävä, jos kutsu todistamaan napsahtaa, vaikka ei tahtoisikaan todistaa. Todistamasta voi kieltäytyä lain suomin perustein, mutta jos pätevää syytä ei löydy, voi oikeus pakottaa todistamaan.

Kuva: Yle

Todistaja on lähtökohtaisesti velvollinen toimimaan todistajana. Jos tästä poiketaan, täytyy sille olla lain tarkoittama syy.

– Useimmiten syy on se, että asianosaisena on aviopuoliso tai lähisukulainen, Satakunnan käräjäoikeuden laamanni Martti Juntikka sanoo.

Todistamasta voi kieltäytyä, jos syytettynä on lähiomainen kuten nykyinen tai entinen aviopuoliso, kihlattu, vanhempi, lapsi, sisarus tai näiden puoliso. Esimerkiksi maanantaina Anneli Auerin poika kieltäytyi todistamasta Ulvilan surman käsittelyssä.

Ammattietiikka voi myös estää kertomasta kaikkea tietämäänsä. Esimerkiksi virkamiehillä, lääkäreillä ja oikeudenkäyntiavustajilla on salassapitovelvollisuus.

Oikeus törmää välillä ongelmatilanteisiin, joissa todistamaan kutsuttu henkilö on poliisikuulusteluissa kertonut tietoja, mutta oikeudessa kieltäytyykin todistamasta. Lähisukulaisella tai virkamiehellä on laamannin mukaan oikeus kieltäytyä jo poliisikuulusteluissa antamasta tietoja, jos hän tietää, että voi hyvin perustein kieltäytyä todistamasta oikeudessa.

Oikeus voi pakottaa todistamaan

Käytännössä oikeus voi pakottaa henkilön todistamaan, jos todistajaksi nimetyllä ei ole selkeää lain tuntemaa perustetta kieltäytymiselle.

– Silloin tehdään todistajalle selväksi, että hänellä ei nyt ole selkeää perustetta kieltäytyä, Martti Juntikka toteaa.

Lain mukaan ilman selvää perustetta todistamasta kieltäytyvälle henkilölle voidaan määrätä uhkasakko tai viimeisenä keinona vangita enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Kieltäytymisestä täytyy tulla kertomaan paikan päälle

Vaikka todistajalla on lain suoma syy kieltäytyä todistamasta, hänen täytyy käydä itse paikan päällä oikeuden istunnossa ilmoittamassa kieltäytymisestään.

– Jos oikeuteen tulee kutsu, on tultava paikalle esittämään tämä peruste. Esimerkiksi jos epäilee, että siellä käsitellään asioita, joista ei ole lupa kertoa. Oikeuden puheenjohtaja arvioi sitten, onko henkilöllä oikeus olla todistamatta, laamanni Martti Juntikka kertoo.

Jos on etukäteen jo hyvin tiedossa, ettei lähiomainen halua todistaa, häntä ei todennäköisesti edes ilmoiteta todistajaksi juttuun.