Sosiaalipolitiikan huippututkija Eileen Munro: valtion kontrollia lastensuojelussa vähennettävä

Englannissa on viime vuosina tapahtunut useita vakavia lasten kaltoinkohteluja ja kuolemia, joita lastensuojelu ei ole kyennyt estämään. Asiaa selvittäneen London School of Economicsin professorin Eileen Munron mukaan Englannin järjestelmä on sekasotku, jossa iso ongelma on, että sääntöjen noudattamiseen ja kaiken tekemisen mittaamiseen laitetaan liikaa painoarvoa.

Kotimaa
Professori Eileen Munro puhumassa lastensuojelupäivillä Hämeenlinnassa
Hannu Harhama / Yle

Arvostettu englantilainen sosiaalipolitiikan ja lastensuojelun tutkija, professori Eileen Munro (siirryt toiseen palveluun) vieraili puhumassa Hämeenlinnassa Valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä. Munro on tutkinut laajasti englantilaisen lastensuojelun tilaa viime vuosina. Munron mukaan sääntöviidakossa on menty liian pitkälle, sillä säännöt ja standardit eivät luo turvaa lapsille.

– Olemme unohtaneet, että ihmiset luovat turvan lapselle_. _Lastensuojelun työntekijöiden pitäisi sitoutua lapseen ja perheeseen, ei kaavakkeiden täyttämiseen ja datan syöttämiseen. Työntekijät eivät ryntää auttamaan perhettä, jolla on ongelmia, vaan he ryntäävät täyttämään kaavakkeita, puuskahtaa Munro.

– Työntekijöillä pitää olla aikaa auttaa vanhempia vanhemmuudessa ja auttaa lapsia ilmaisemaan tuntojaan ja ajatuksiaan siitä, mitä pitäisi tehdä. Me jotenkin arvostamme mitatattavaa tietoa niin paljon, että jos sosiaalityöntekijä puhuu siitä miltä hänestä tuntui, kun hän kohtasi lapsen, ajatellaan sen olevan jotenkin pehmeää. Mutta lapsista huolehtiminen pitääkin olla pehmeää!

Mitä opittavaa suomalaisilla olisi brittijärjestelmän ongelmista? Kuten Englannissa, myös Suomessa on käynnissä vastaavanlainen, laaja keskustelu lastensuojelun nykytilasta ja kehittämisestä. Taustalla on kaksi vuotta sitten tapahtunut 8-vuotiaan tytön kuolema (siirryt toiseen palveluun), jota järjestelmämme ei pystynyt estämään.

Ei sääntöviidakkoa, vaan luottamusta

Lastensuojelun Keskusliiton mukaan Suomessa on tehty useita selvityksiä ja kehittämisehdotuksia tilanteen parantamiseksi. Professori Eileen Munro neuvoo, että ensinnäkin kannattaa unohtaa sen tavoittelu, että voisimme varmistaa kaikkien lasten turvallisuuden.

– Sitä emme voi tehdä, mutta voimme pyrkiä tekemään lasten olot turvallisemmiksi, sanoo Munro.

Sellaisissa tilanteissa, joissa jotain todella ikävää tapahtuu, viranomaiset alkavat helposti luoda entistä tiukempaa sääntöviidakkoa.

– Poliitikot reagoivat mediakritiikkiin yleensä helpoimman kautta eli luomalla jälleen uuden säännön. Se on paljon helpompaa kuin sanoa, että me luomme esimerkiksi sosiaalityönkoulutusohjelman, jonka läpivieminen koko Suomessa saattaa viedä vuosia.

Työntekijöitä pyydetään osoittamaan, miten lapset ovat hyötyneet heidän toimistaan – eikä heiltä kysytä, ovatko he raportoineet ajoissa.

Eileen Munro

Englannissa lastensuojelujärjestelmän uudistaminen on jo käynnissä. Munron mukaan Englannissa on muun muassa vähennetty valtion kontrollia ja alettu kunnioittaa ja luottaa lastensuojelun ammattilaisiin.

– Ensisijaisesti työntekijöitä pyydetään osoittamaan, miten lapset ovat hyötyneet heidän toimistaan – eikä heiltä kysytä, ovatko he raportoineet ajoissa.

Munron mielestä lastensuojelun uudistamisessa avainasemassa ovat ammattilaisten taito kohdata ihmiset, heidän koulutuksensa ja tutkimustieto, mutta myös maalaisjärki ja myötätunnon osoittaminen.

– Lastensuojelussa molemmilla puolilla pöytää on ihmisiä ja siksi epävarmuus on tunnustettava ja hyväksyttävä. Lisäksi perheet pitää saada mukaan ratkomaan ongelmiaan aktiivisesti, painottaa Eileen Munro.