1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. politiikka

Nämä kansalaisaloitteet ovat keränneet vähiten ääniä – kärjessä aloite taikasienten dekriminalisoimisesta

Kaikki kansalaisaloitteet eivät ole tuhansia allekirjoituksia kerääviä hittejä. Listasimme vähiten kannatusta saaneita jo sulkeutuneita kansalaisaloitteita.

Kuva: kansalaisaloite.fi / Yle

Perjantaina uutisoitiin kahdesta kansalaisaloitteesta. Aloite pienten synnytyssairaaloiden puolesta on saanut kerättyä yli 50 000 nimeä, eli se pääsee eduskunnan käsittelyyn. Aloite ruotsin kielen vapaaehtoisuudesta kouluissa oli puolestaan otsikoissa, koska aloitteen eduskuntakäsittelyn julkiselle kuulemiselle on määrätty päivä. Julkinen kuuleminen tapahtuu 11. marraskuuta.

Vain harva kansalaisaloite päätyy eduskuntaan. Laki velvoittaa eduskuntaa käsittelemään aloitteen, mikäli se saa kerättyä 50 000 allekirjoitusta kuudessa kuukaudessa. Aloitteita on tehty satoja ja niistä alle kymmenen on toimitettu eduskuntaan.

Sukupuolineutraalia avioliittoa ajavalla aloitteella eniten allekirjoituksia

Eduskuntaan päätyneiden aloitteiden joukkoon lukeutuvat paljon otsikoissa ollut aloite "tasa-arvoisesta avioliittolaista",  joka on toistaiseksi ehdottomasti eniten allekirjoituksia kerännyt kansalaisaloite. Kansalaisaloitteen tasa-arvoisesta avioliittolaista on allekirjoittanut 166 851 ihmistä, muilla neljällä eduskuntaan menneellä aloitteella on allekirjoituksia on reilut 100 000 allekirjoitusta vähemmän.

Esimerkiksi paljon esillä olleilla ruotsin kielen valinnaisuutta ajavalla aloitteella on 62 158 allekirjoitusta, tekijänoikeuslakiin "järkeä" vaativalla aloitteella on  51 974 ja rattijuopoille tiukempia rangaistuksia vaativalla aloitteella 62 835.

Eduskuntakäsittelyn päätteeksi aloitteista kaksi on hylätty. Ensimmäisenä hylättiin toiseksi eniten, yli 69 000 allekirjoitusta, saanut aloite turkistarhauksen lakkauttamiseksi. Toisena hylättiin aloite energiatodistuslain muuttamisesta. Yksikään aloite ei ole vielä mennyt eduskunnassa läpi.

Nämä kansalaisaloitteet ovat keränneet vähiten ääniä

Kuka tahansa Suomen kansalainen voi tehdä kansalaisaloitteen. Kaikki kansalaisaloitteet eivät kuitenkaan ole lukuisia allekirjoituksia kerääviä hittejä. Nämä jo päättyneet aloitteet ovat keränneet vähiten ääniä. Jaetulla ykkössijalla ilman yhtään allekirjoitusta on kaksi aloitetta, joista toinen on lähes samasta teemasta kuin marraskuussa eduskunnassa käsiteltävä kielialoite.

Taikasienet dekriminalisoitava, 0 allekirjoitusta

Taikasienten käytöstä, hallussapidosta, kasvattamisesta, maahantuonnista, ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja lahjoittamisesta ei tule säätää laissa rangaistusta ainakaan silloin kun kyse on täysi-ikäisten välisestä toiminnasta ja toimintaan ei liity muuta rikosta.

Kansalaisaloite ruotsinkielen opiskelun muuttamisesta vapaaehtoiseksi, 0 allekirjoitusta

Lakiehdotus ruotsinkielen opiskelun muuttamisesta pakollisesta vapaaehtoiseksi kaikilla koulutusasteilla sekä muutos valtion virkamiehiltä vaadittavaan kielitaitoon.

Rajoitusta väestömäärään, 1 allekirjoitus

Väestö saisi saada kehoitusta sakkomenetelmin, suuren syntymisen määrän estämiseksi, jotta väestömäärä olisi huomattavissa helpommin väheneväksi.

Ammattimaiseen konserttilippujen jälleenmyyntiin puututtava, 1 allekirjoitus

Esitän että Suomeen säädettäisiin laki joka kieltää konsertti- urheilu- yms lippujen ammattimaisen jälleenmyynnin, joka tapahtuu siten että siitä ei makseta tuloveroa.

Muutos merimetsorauhoituspäätöksestä, 1 allekirjoitus

Meidän pitäisi aktiivisesti pyrkiä poistamaan Phalacrocorax sinensis (kiinalainen merimetso) suojeltujen lajien listalta. Kiinan merimetso tulisi olla metsästettävä lintu Suomessa (se on myös syötävä). Munien hävittäminen tulisi olla sallittu.

Uskonnosta irti koulutuksen avulla, 2 allekirjoitusta

Kirkko tulisi ajan mukaan kieltää. Valtion Kirkko on aiemmin joutunut muuttamaan olemuksensa, Kansan Kirkoksi - väestömäärä on kuitenkin liiallinen - Raamatun olemus ja maailmanloppu tulisi myös huomata kielletyksi jatkeeksi maassamme.

Demokratian vääristymän korjaaminen antamalla lisä-ääniä käytettäväksi Suomessa toimitettavissa vaaleissa enemmän veroa maksaville äänioikeutetuille, 2 allekirjoitusta

Muutetaan perustuslakia ja äänioikeuslakeja ja asetuksia seuraavalla tavalla.  1. Muutetaan lainsäädäntöä niin, että lisä-äänien saaminen kohdassa 1 mainituissa henkilövaaleissa tehdään riippuvaiseksi maksetuista veroista seuraavasti:   a. Kaikilla äänioikeutetuilla on yksi ääni riippumatta maksetuista veroista   b. Henkilö, joka maksaa veroja vähintään 10 000 Euroa vuodessa, saa yhden äänen lisää, hänellä on siis 2 ääntä   c. Henkilö, joka maksaa veroja vähintään 100 000 Euroa vuodessa, saa kaksi ääntä lisää, hänellä on siis 3 ääntä

Lakialoite kansanedustajien käyttämien julkisen ja yksityisliikenteen matkojen kansanedustajilta perittävästä omavastuusta, 2 allekirjoitusta

Ehdotan, että kansanedustajat omalta osaltaan osallistuisivat talousmenojen tervehdyttämiseen. Pitkään tavanomaisen kansalaisen näkökulmasta kalliiksi tullut taksin ja lentokoneen yletöntä käyttöä rajoitetaan määrittelemällä julkisen vallan osuus kansanedustajille korvattavista matkoista.