Porin Pihlavanlahdella aloitetaan ruoppaukset

Porin Pihlavanlahdella aloitetaan ruoppaukset jo tänä syksynä. Kokemäenjoen sivu-uomat ovat tukkeutuneet alueella ja järviruoko estää veden leviämisen sivuille hyydetilanteessa.

Pihlava, Pori
Jokirantaa.
Matti Kauvo / Yle

Porin kaupunki aloittaa ruoppaukset Pihlavanlahdella tänä syksynä. Pihlavanlahti on mataloitunut pääuoman ulkopuolella ja matalilla vesialueilla kasvaa korkeaa järviruokoa.

Kokemäenjoen vesi on päässyt leviämään aikaisemmin sivuille ja pieniin uomiin alueella. Nyt sivu-uomat ovat tukkeutuneet ja ruoko estää veden leviämisen sivuille hyydetilanteessa. Tämä nostaa vedenpintaa ja lisää tulvavaaraa erityisesti Kivinissä ja Toukarilla.

Alkuvaiheessa kasvillisuuden niitto ja ruoppaukset koskevat Pihlavanlahden sivu-uomia. Porin tulvasuojelun mukaan nämä toimet eivät vielä poista tarvetta ruopata myös joen pääuomaa.