Talvivaaraa koskevien korvausvaatimusten käsittely on aloitettu

Talvivaaran kaivoksen korvausasioiden käsittely on aloitettu Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa Oulussa. Käsittelyajan ennakoidaan venyvän pitkälle ensi vuoden puolelle.

Kotimaa
Vettä juoksee Lumijoessa.
Heikki Rönty / Yle

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on koonnut työryhmän Talvivaaran kaivoksen korvausasioiden käsittelyä varten. Käsiteltävänä on yli kaksisataa yksityishenkilöiden esittämää vaatimusta korvauksiksi. Korvauksia haetaan muun muassa kiinteistöjen arvon alenemisesta ja vesistön virkistyskäyttöhaitasta.

Kolmen hengen ryhmä käsittelee kahdentyyppisiä korvausasioita. Viran puolesta käsitellään ne korvaukset, joita Talvivaaran pitää suorittaa luvan mukaisen toiminnan aiheuttamista vahingoista ja vesistöjen pilaamisesta. Näitä mahdollisia korvauksia ei tarvitse erikseen hakea.

Lisäksi ryhmä käsittelee niitä korvaushakemuksia, jotka on haettu luvasta poikkeavan toiminnan perusteella. Niiden käsittelytapa on vielä hieman auki, sanoo ympäristöneuvos Riitta Riihimäki.

– Tässä on vielä tutkittavaa, miten toimitaan. Lain mukaan aluehallintovirasto ei voi käsitellä sellaisia korvauksia, joita käsitellään rikosprosessissa.

Talvivaaraa ja sen muutamia johtajia syytetään törkeästä ympäristön pilaamisesta Kainuun käräjäoikeudessa piakkoin alkavassa oikeudenkäynnissä.

– Pitää tutkia, mikä menettely tässä tapauksessa on hyvää hallintoa, summaa Riihimäki.

Aikataulu auki

Korvausvaatimusten käsittelyaika venyy pitkälle ensi vuoteen, varsinkin jos korvausten määräämiseen tarvitaan maastotarkastuksia.

– Ne tehdään keväällä. Missään tapauksessa ei ratkaisuja ole odotettavissa tämän vuoden jouluksi, painottaa ympäristöneuvos Riitta Riihimäki.

Talvivaaran hakeutuminen saneeraukseen tuo myös omia mutkia matkaan.

– Vesi- ja ympäristösuojelulaissa ei ole tällaiseen varauduttu, valmiita pykäliä ei löydy. Tätäkin asiaa joudutaan tutkimaan, onko tällä millainen vaikutus asioiden käsittelyyn.

Talvivaaralta on haettu korvauksia ympäristövahinkojen perusteella vähintään 16 miljoonaa euroa.