1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Liika luotto EK:hon suisti Akavan sivuraiteelle

Eläkeneuvotteluissa Akava turvasi edunvalvonnassaan EK:hon, mikä ajoi korkeasti koulutettujen järjestön nurkkaan.

Sture Fjäder.

Viime viikon lopulla työmarkkinajärjestöt pääsivät sopuun uudesta eläkeratkaisusta. Korkeasti koulutettujen palkansaajajärjestö Akava jättäytyi pois yhteisestä ratkaisuista. Eläkeneuvotteluiden seurauksena korkeakoulutettujen palkansaajajärjestö Akava on ajanut itsensä poliittiseen nurkkaan.

– En en tule ikinä ymmärtämään, miksi he käyttäytyivät näin. Tämä on ollut selittämätön asia ainakin koko prosessin ajan. En pysty tajuamaan, miksi he käytännössä ajoivat itsensä niin pahasti nurkkaan, että sieltä heiltä ei ollut ulospääsyä. Jokainen näissä kuvioissa mukana oleva tietää, ettei voi asettaa liikaa kynnyskysymyksiä, koska ne estävät ratkaisun syntymisen, kertoo eräs työmarkkinajärjestöjä läheisesti tunteva henkilö.

Työmarkkinajärjestöt ovat sopineet, ettei eläkeneuvotteluista kerrota julkisuuteen. Siksi haastatellut esiintyvät jutussa ilman nimiä ja taustatahojaan.

Äitiysloma kerryttää työtä enemmän eläkettä

Akava tavoitteli neuvotteluissa ratkaisua, jossa eläkkeitä laskettaessa viimeisille työvuosille annetaanenemmän painoa kuin työuran alkupäälle. Muiden keskusjärjestöjen sopimassa eläkeratkaisussa huomioidaan tasaisesti koko työura. Akavalaisten mukaan korotettu karttuma on oikeudenmukaisuuden vuoksi tärkeä korkeasti koulutetuille.

Akava yritti puolustaa tulevaisuutta. Tämä eläkeratkaisu tehtiin piippu- ja selluteollisuuden ehdoilla

– Neuvotteluprosessi sujui viime viikkoon saakka. Parin viime viikon aikana alkoi näkyä tällaista voimapolitiikkaa, jossa ei edes haettu tasapuolista ratkaisua. Sen sijaan alettiin runttaamaan menneen maailman ratkaisuja tähän päivään ja tulevaisuuteen, kommentoi eräs henkilö.

– Akava yritti puolustaa tulevaisuutta. Ihmisillä on repaleisempia työuria: pätkätöitä, työttömyyksiä, uudelleenkoulutusta. Tämä eläkeratkaisu tehtiin piippu- ja selluteollisuuden ehdoilla.

Toiset henkilöt ovat toista mieltä.

– Akavalaiset uskovat ihan omiaan. He uskovat, että akavalaisten työurat ovat sellaisia, että he eniten tarvitsevat näitä karttumia. Todellisuudessa katsottaessa, miten pitkään akavalaiset ovat ehtineet tehdä töitä ennen kuin ne karttumat alkaa, niin ei siellä ole erityisen isoa eroa, jos ollenkaan toimihenkilöihin tai palkansaajiinkaan. Ei eläkettä makseta koulutuksen mukaan.

Akava on perustellut karttumakantaansa, koska korkeakoulutetuissa on paljon naisvaltaisia aloja. Tasakarttuma ei Akavan mielestä tue riittävästi näitä naisia.

– Akavalaiset ovat sekaisin. He uskovat, että heidän työuransa poikkeavat olennaisesti muista ja vielä kannustavat jäsenistöään hurjiin väitteisiin, että perhevapaat aiheuttaa eläkemenetystä. He eivät ilmeisesti ymmärrä, että äitiyslomalla tai vanhempainvapaalla oleminen kartuttaa nyt jo 117 prosenttia eläkettä. Se siis kartuttaa enemmän kuin töissä oleminen.

Akava kokee EK:n pettäneen

Kaikki haastatellut henkilöt näkevät, että Akavan valitsema neuvottelutaktiikka oli väärä. Akava turvasi liikaa EK:hon.

– Akava arvioi, että työnantajat pitää kiinni. Mutta sitten EK:n pääneuvottelija Lasse Laatunen ilmoitti, että hänen henkilökohtainen kanta on, että ei tule korotettua karttumaa tai ei ole mitään perusteluja korotetulle karttumalle. Siinä putosi Akavan menestymisen pohja pois, sanoo Akavaa ymmärtävä taho.

Monet haastatellut näkevät Akavan toiminnan johtuneen pitkälti kokemattomuudesta.

– Heillä oli kerta kaikkiaan väärä arvio siitä, mihin EK on ikään kuin valmis menemään ja he olivat arvioineet, että tietyissä kysymyksissä EK ei liikkuisi SAK:n ja STTK:n suuntaan, sanoo eräs palkansaajajärjestöjä tunteva.

– Varmaan tiettyä kokemattomuutta. Toinen oli se, että nyt me ei tiedetä, minkälaisia taustakeskusteluja Sture on käynyt ja mitä hänelle on sanottu työnantajien puolelta.

Työnantajapuolen toimintaa tuntevat tahot arvioivat syyn Akavan paitsioon jäämiseen olevan liika luotto työnantajapuolta kohtaan.

– Akava teki virhearviointeja kolmessa asiassa: He luottivat aivan liikaa korotettujen karttumien merkitykseen, mutta eivät uskoneet niillä olevan merkitystä muiden kannalta. Akavan argumentaatio ei ollut onnistunutta, koska heidän omat arvionsa ja laskelmansa eivät olleet relevantteja tai oikeita. Lisäksi he luottivat EK:n olevan eräissä kysymyksissä hyvin periaatteellinen ja puhdasoppinen. Akava pyrki menemään EK:n selän taakse piiloon, taho sanoo.

– Akava siis ulkoisti edunvalvontansa EK:lle, toistan: Akava ulkoisti edunvalvontansa EK:lle.

Kuvaavaa on, että loppuvaiheessa Akava oli yksin omassa huoneessa eikä enää SAK:n ja STTK:n kanssa.

Eräs haastateltava tiivistää yhteisen viestin.

– Yleisesti on todettava, että työnantaja on huono strateginen kumppani neuvotteluissa. Selkeästi tässä on Akavan kohdalla luottamuksen puutetta muita palkansaajatahoja kohtaan, kun työnantajapuoli on luotettavampi kumppani kuin SAK ja STTK.

Palkansaajajärjestöt riidoissa

Neuvotteluita tuntevat kuvailevat Akavan roolin jääneen ohueksi neuvotteluiden aikana.

– Palkansaajapuolen edunvalvonnasta vastasi prosessissa SAK ja STTK. Ainoat esitykset, jotka Akava teki, liittyivät karttumiinsa. Muut palkansaajajärjestöt kirjoittivat muut kirjaukset ja ehdotukset. Välillä tehtäessä palkansaajapuolen kirjallisia ehdotuksia eläkejärjestelmän rahoituksesta Akavan neuvottelijat eivät olleet edes paikalla. Nämä ovat mittavia, monen miljardin euron asioita, ja nämä Akavan sankarit eivät ole edes paikalla.

Eläkeneuvottelut käytiin perinteiseen tapaan Elinkeinoelämän keskusliiton Palace-talossa. Siellä palkansaajilla oli yhteinen huone.

– Kuvaavaa on, että loppuvaiheessa Akava oli yksin omassa huoneessa eikä enää SAK:n ja STTK:n kanssa, kertoo eräs neuvotteluita seurannut taho.

Työmarkkinajärjestöjen toimintaa tuntevat uskovat, että Akavan "manööveri" tulee vaikuttamaan vielä pitkään palkansaajajärjestöjen yhteistyöhön.

– On selvää, että tämä jättää jälkensä. Järjestelmä takaa, että yhteistyötä on jatkossakin tehtävä, mutta heidän tapansa toimia tässä prosessissa oli hämmentävä. Juopa palkansaajapuolella on äitynyt todella leveäksi, eräs palkansaajajärjestöjen yhteistyötä tunteva taho kertoo.